Primăria Municipiului Ploieştii acordă ajutor persoanelor fizice care beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale
 
Primăria Municipiului Ploieşti, prin Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti, informează cetăţenii municipiului nostru că, acordă ajutor persoanelor fizice care beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic.
Personalul Serviciului Protecţia Copilului şi Familiei din cadrul Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti primeşte cererile şi declaraţiile pe propria răspundere a persoanelor fizice, care urmează să beneficieze de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic, prevăzute la art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 63/09.05.2022, respectiv din partea familiilor cu copii care nu beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) şi d) din ordonanţă, după cum urmează:
 familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; 
 familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei.
De sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic, beneficiază şi persoanele fără adăpost aflate, după caz, în evidenţă sau care au depus cererea şi declaraţia pe propria răspundere, prevăzute la art. 9  alin. (4) din ordonanţă.
Documentele care vor fi ataşate cererii sunt următoarele : 
• B.I., C.I., C.I.P., paşaport;
• Certificat de naştere copii;
• Certificat de căsătorie, după caz;
• Certificat de deces, după caz;
• Sentinţă/Certificat de divorţ, după caz;
• Hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută, după caz; 
• Hotărâre judecătorească de plasament, după caz;
• Alte documente, după caz.
Pe baza cererilor şi a declaraţiilor pe propria răspundere, depuse în condiţiile art. 9 alin. (4) din O.U.G. nr. 63/2022, personalul Serviciului Protecţia Copilului şi Familiei întocmeşte situaţia centralizatoare a familiilor ce îndeplinesc condiţiile de acordare a sprijinului, şi a persoanelor fără adăpost aflate, după caz, în evidenţa sa, sau care au depus cererea şi declaraţia pe propria răspundere.
Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde se face la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin Compania Naţională „Poşta Română” — S.A. 
În cazul persoanelor fără adăpost, distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde se face de către Compania Naţională „Poşta Română” — S.A. la Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti şi vor fi distribuite prin grija acesteia, pe bază de tabel nominal, care se transmite ulterior Companiei Naţionale „Poşta Română” — S.A.
 
Sursa:Primaria Ploiesti
Foto ilustrativ/republiknews.ro