Consiliul Judeţean Prahova implementează proiectul „Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat din judeţul Prahova în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”


23 martie 2022

Consiliul Judeţean Prahova implementează proiectul „Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat din judeţul Prahova în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”

Consiliul Judeţean Prahova implementează, începând din luna februarie 2022, proiectul „Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat din judeţul Prahova în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”, cod SMIS 2014+ 144949.

Proiectul este derulat de Consiliul Judeţean Prahova, în calitate de Beneficiar şi MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, în calitate de Finanţator.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat pentru gestionarea situaţiei cauzate de riscul de infecţie cu virusul SARS-Cov-2, prin dotarea cu produse necesare (măşti de unica folosinţa si soluţie dezinfectantă pentru mâini) a unui număr de 190 de instituţii de învăţământ din judeţ, în vederea prevenirii în timp util şi eficient a extinderii pandemiei de COVID-19.

Obiectivul general al proiectului contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132- Capacitate adecvata de îngrijire şi tratament a cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 / de gestionare a crizei sanitare. Indicatorul de rezultat este unul calitativ: înainte de intervenţia POIM: NU; ulterior intervenţiei POIM: DA.

Având în vedere faptul că, limitarea răspândirii virusului, precum şi a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra locuitorilor judeţului Prahova, poate fi realizată prin asigurarea permanentă a necesarului de echipamente specializate de protecţie pentru personalul din educaţie si asigurarea echipamentelor de protecţie pentru elevi, se impune necesitatea achiziţionării de materiale sanitare necesare (măşti de protecţie sanitara, soluţie dezinfectanta pentru mâini) care să vina în sprijinul prevenţiei în rândul acestora.

Vor fi echipate 190 de unităţi de învăţământ şcolare si preşcolare cu echipamente de protecţie (măşti de protecţie sanitara, soluţie dezinfectantă pentru mâini) şi 90.292 elevi, cadre didactice şi personal auxiliar/administrativ vor fi protejate la infectare cu virusul COVID-19. În prezent, capacitatea de prevenţie se limitează la restricţionarea accesului persoanelor în cadrul instituţiilor fără mască medicala de protecţie, fără ca aceste dispozitive să fie puse la dispoziţia cadrelor didactice, elevilor şi a personalului administrativ/auxiliar, aceştia folosind măşti achiziţionate din fonduri proprii, ceea ce înseamnă, în foarte multe cazuri, că aceeaşi mască este folosită timp de mai multe zile, ceea ce îi reduce eficienţa în mod dramatic. De aceea, după implementarea proiectului, se vor asigura, într-un grad sporit, condiţiile igienico-sanitare pentru prevenirea şi diminuarea răspândirii potenţiale a infecţiei SARS-COV-2. De asemenea, în prezent sunt dotate cu soluţii dezinfectante pentru mâini doar spaţiile comune ale unităţilor de învăţământ, iar prin implementarea proiectului, se va avea în vedere dotarea fiecărei săli de clasa, ceea ce va stimula folosirea mai frecventa a acesteia, în special în rândul elevilor.

Toate aceste măsuri sporite de igiena vor contribui în mod semnificativ la diminuarea gradului de răspândire a virusului SARS-COV-2 după începerea noului an şcolar, care este un factor de risc în evoluţia pandemiei.

Scopul proiectului este acela de a contribui la creşterea nivelului de prevenţie medicala şi a calităţii vieţii în judeţul Prahova.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OS1 Dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Prahova cu echipamente de protecţie medicală de tipul – măşti de protecţie sanitara, respectiv 22.753.584 buc. măşti de protecţie sanitara.
  1. OS 2 Dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Prahova cu echipamente de protecţie medicală de tipul – soluţie dezinfectantă pentru mâini, respectiv 541.752 litri soluţie dezinfectantă pentru mâini.

Rezultate aşteptate

  1. Asigurarea gestionării corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului.
  2. Asigurarea dotărilor cu echipamente de protecţie medicală necesare în contextul gestionării crizei COVID-19.
  3. Asigurarea acţiunilor obligatorii privind transparenţa pentru proiectele finanţate din fonduri europene, conform prevederilor Manualului de identitate vizuala.
  4. Asigurarea pistei de audit şi certificarea de către un auditor independent (printr-un raport de audit) a documentelor de plata aferente proiectului.

Valoarea totala a proiectului este de 47.325.572,10 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de coeziune este de 47.325.572,10 lei.

Perioada de implementare a proiectului „Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat din judeţul Prahova în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2” este de 28 de luni. Data de începere a proiectului este 01.11.2020, iar data finalizării acestuia este 28.02.2023.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Date de contact: Florentin Ilie, manager de proiect: florin.ilie@cjph.ro

Consiliul Judeţean Prahova, municipiul Ploieşti, Blvd. Republicii nr.2-4, tel: 0244-514545, fax: 0244-596669, e-mail: cons_jud@cjph.roproiecte@cjph.ro

Sursa:Comunicat CJ Prahova


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin
rating
(52 vizualizări)

Tags:
cj prahova
social
prahova
virus
pandemie
covid 19
Adăugaţi un comentariu:
Din aceeaşi categorie:

Responsive website newspaper by eng. Constantin Ianc