Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul Nou oferă posibilitatea încheierii unor contracte de prestări servicii
 

    Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul Nou oferă posibilitatea încheierii unor contracte de prestări servicii, având ca obiect folosirea la muncă, în condiţii avantajoase, a unor persoane private de libertate.

Parteneriatul cu unitatea noastră prezintă numeroase avantaje care pot conduce la optimizarea performanţelor afacerii dumneavoastră, sens în care amintim:

·         Scutirea de obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate;

·         Asigurarea unui număr constant de persoane private de libertate pe toată durata derulării contractului, ţinând cont de nevoile beneficiarului;

·         Continuitatea serviciilor prestate pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor;

·         Posibilitatea asigurării unor spatii de producţie în interiorul penitenciarului;

·         Negocierea tarifelor în funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate, durata contractului şi numărul de persoane private de libertate implicate;

·         Folosirea la muncă a persoanelor private de libertate nu implică încheierea unor contracte cu acestea, ci doar încheierea unui contract de prestări servicii între beneficiar şi administraţia penitenciarului;

·         Posibilitatea întreruperii temporare a activităţii, la solicitarea dumneavoastră, din cauze obiective, fără ca aceasta să atragă cheltuieli suplimentare;

·         Siguranţă asupra materiilor prime, materialelor, uneltelor şi utilajelor folosite în procesul tehnologic, neexistând riscul sustragerii acestora;

·         Asigurarea pazei şi hranei persoanelor private de libertate de către administraţia penitenciarului, fără a implica costuri suplimentare din partea beneficiarului;

·         Posibilitatea supravegherii şi coordonării lucrărilor de către personalul propriu în colaborare cu reprezentanţii beneficiarului.

Documente necesare încheierii contractului de prestări servicii cu administraţia locului de deţinere:

Pentru persoane juridice:

a) copie a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial. Ambele documente trebuie să fie semnate pe fiecare pagină de către reprezentantul beneficiarului pentru conformitate cu originalul;

b) declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) dovada bonităţii financiare certificată prin ultimul bilanţ contabil sau achitarea unui avans lunar în procent de 40% din valoarea lunară a prestaţiei de servicii cu regularizarea acestuia lunară, avans ce va fi folosit pentru plata veniturilor din prestări servicii ale persoanelor private de libertate;

d) declaraţie autentificată la notar, pe proprie răspundere, că nu are obligaţii de plată restante către unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

f) solicitarea din partea beneficiarului pentru încheierea unui contract de prestări servicii;

* Solicitarea din partea beneficiarului trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

-          Datele beneficiarului

-          Număr persoane private de libertate

-          Perioada desfăşurării contractului

-          Activitatea detaliată ce urmează să fie desfăşurată de către deţinuţi

-          Locaţia unde se va desfăşura activitatea

-          Programul de lucru

-          Persoana de contact, adresa de email, număr de telefon – pentru informaţii.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la posibilitatea încheierii contractelor de prestări servicii, vă rugăm să transmiteţi solicitările dumneavoastră la Penitenciarului de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou, la adresa de e-mail ptargsor@anp.gov.ro sau fax 0244/380345.

 

Sursa:Comunicat Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou

Foto ilustrativ