Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova continuă campania de  recrutare de asistenţi personali profesionişti

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova continuă campania de identificare şi recrutare de asistenţi personali profesionişti în scopul ocupării posturilor libere disponibile la nivelul structurii de personal.

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În structura de personal a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova sunt disponibile 50 de posturi libere de asistent personal profesionist. Scopul principal al postului de asistent personal profesionist constă în acordarea de asistenţă şi îngrijire adultului cu handicap grav şi accentuat, asigurând, în acelaşi timp, condiţii pentru implicarea persoanei cu dizabilităţi în activitate şi participarea acesteia la viaţa comunităţii, precum şi exercitarea tuturor drepturilor sale cetăţeneşti.

Asistentul personal profesionist beneficiază de următoarele drepturi:

  1. salariul de bază, care poate varia între minim 2535 lei brut şi maxim 2896 lei brut, în funcţie de vechime;

  2. un spor de 15% calculat la salariul de bază, pentru suprasolicitare neuropsihică şi condiţii de muncă deosebite în care îşi desfăşoară activitatea, care poate varia între minim 380 lei brut şi maxim 434 lei brut, în funcţie de salariul de bază;

  3. un spor de 15% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire şi protecţie cel puţin două persoane adulte cu handicap grav sau accentuat, care poate varia între minim 380 lei brut şi maxim 434 lei brut, în funcţie de salariul de bază;

  4. un spor de 25% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire şi protecţie o persoană adultă cu handicap grav sau accentuat, infectat cu HIV ori bolnav de SIDA, care poate varia între minim 634 lei brut şi maxim 724 lei brut, în funcţie de salariul de bază;

  5. un spor de 35% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire şi protecţie o persoană adultă cu handicap grav psihic sau mintal, care poate varia între minim 887 lei brut şi maxim 983 lei brut, în funcţie de salariul de bază.

De asemenea, asistentul personal profesionist beneficiază şi de alte drepturi, după cum urmează:

  • consiliere şi sprijin din partea specialiştilor;

  • decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare şi masă, în cazul în care deplasarea se face în interesul adultului cu handicap grav sau accentuat;

  • transport urban gratuit, în condiţiile legii;

 o alocaţie lunară de îngrijire reprezentând cheltuieli lunare de locuit, hrană şi echipament în cuantum de 630,60 lei, persoană adultă cu handicap accentuat, respectiv, 788,25 lei, persoană adultă cu handicap grav.

* Alocaţia lunară de îngrijire se acordă în funcţie de valoarea indicatorului social de referinţă, care se actualizează, din oficiu, în fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuală a inflaţiei din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. În situaţia în care rata medie anuală a inflaţiei are valoare negativă se păstrează ultima valoare a indicatorului social de referinţă.

Consiliere în vederea obţinerii atestatului de asistent personal profesionist necesar recrutării, precum şi informaţii suplimentare cu privire la drepturile de care beneficiază asistentul personal profesionist, pot fi solicitate la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, din Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14-16în cadrul Serviciului Resurse Umane sau apelând numărul de telefon 0244/586.100, interior 248, ori prin transmiterea unui e-mail către resurseumanedgaspc@yahoo.com.

Sursa:Comunicat DGASPC Prahova

Foto ilustrativ