Au fost deschise conturile în scopul colectării donaţiilor aferente ajutoarelor umanitare pentru Ucraina
Potrivit prevederilor art. X din OUG nr.20/2020, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a deschis   un cont distinct de disponibil în lei la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, precum şi conturi în lei şi valută la Banca Comercială Română, pentru acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.
 
Persoanele fizice şi persoanele juridice, cu excepţia instituţiilor şi autorităţilor publice, pot dona sume de bani care se colectează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în următoarele conturi:
 
Beneficiar: UNITATEA MILITARĂ 0276 BUCUREŞTI, Cod de identificare fiscală: 4203997
 
Cont în lei deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti: RO34TREZ700500703XXXXXXX
 
Cont în lei deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Unirii:
RO09RNCB0082044180490040
 
Cont în EURO deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Unirii:
RO79RNCB0082044180490041
 
Cont în USD deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Unirii:
RO52RNCB0082044180490042
 
Campania de donare de sume potrivit prevederilor se desfăşoară până la data de 31 decembrie 2022.
 
În contul distinct de disponibil în lei deschis la Trezoreria Statului, persoanele juridice şi persoanele fizice pot achita sume prin virament bancar, precum şi online prin intermediul „Sistemului naţional electronic de plată“ - SNEP, dezvoltat, implementat, administrat şi operat de Autoritatea pentru Digitalizarea României, disponibil la adresa www.ghişeul.ro, prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit.
Donaţiile pot fi realizate şi în numerar la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului sau prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului.
Pentru sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituţiilor publice din structura cărora fac parte unităţile Trezoreriei Statului.