Încep înscrierile la Şcoala de Meserii CONCORDIA pentru anul şcolar 2022 – 2023

Tinerii proveniţi din medii sociale dezavantajate se pot înscrie la unul dintre cele patru cursuri gratuite de formare profesionala organizate de Şcoala de Meserii CONCORDIA din Ploieşti până la data de 30 iunie 2022.

Şcoala de Meserii CONCORDIA, din cadrul Edu-Campus CONCORDIA, oferă oportunităţi incluzive de formare profesională pentru 45 de tineri anual, garantând accesul tinerilor proveniţi din medii dezavantajate la educaţie şi formare profesională de calitate. Cele patru specializări la care se pot înscrie tinerii în anul şcolar 2022 – 2023 sunt:

  • bucătar

  • ospătar

  • brutar

  • lucrător în cultura plantelor

Cursurile organizate de Şcoala de Meserii CONCORDIA pun un mare accent pe formarea practică, 75% reprezentând pregătire practică şi 25% teorie. Pe lângă cursurile de calificare, tinerii beneficiază de cursuri de dezvoltare personală, consiliere vocationala, limba engleză, matematică aplicată, educaţie pentru sănătate, educaţie financiara, astfel încât să devină mai buni în meseria în care se formează, dar şi pentru a face faţă mai bine provocărilor din viaţa de zi cu zi. La finalizarea acestor cursuri, în urma unui examen, absolvenţii primesc o diplomă recunoscută de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi în Uniunea Europeană. După finalizarea cursurilor, prin Serviciul de Consiliere Vocaţională, tinerii sunt sprijiniţi în găsirea şi menţinerea unui loc de muncă.

Condiţii de selecţie: tinerii trebuie să aibă minim 8 clase absolvite şi vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani pentru a putea fi admişi la cursurile de formare profesională.

De asemenea pot fi admişi minori care au împlinit vârsta de 16 ani, dacă aceştia nu solicită servicii de cazare. Pe toată durata de 9 luni în care se desfăşoară cursurile, toţi tinerii au masa asigurată şi pot beneficia de cazare, în limita locurilor disponibile. Admiterea se face pe baza unui interviu şi a unor teste de evaluare a cunoştinţelor.  Ne adresăm şi tinerilor proveniţi din familii care au nevoie de sprijin, nu doar tinerilor proveniţi din sistemul de protecţie socială. Poate sunt tineri nu s-au descurcat foarte bine la şcoală şi nu au terminat studiile sau familia are o situaţie financiară precară şi nu îi poate susţine. Tuturor le oferim şansa de a face parte din programul nostru, pentru că suntem o şcoală incluzivă." declară Ramona Vasiloae Năstăsache, Coordonator programe educaţionale la Şcoala de Meserii CONCORDIA.

Începând cu anul 2010, 336 de tineri au absolvit unul dintre cursurile Şcolii de Meserii CONCORDIA, iar 85% au fost integraţi din punct de vedere socio-profesional.

 

Pentru mai multe informaţii despre înscriere, accesaţi secţiunea de pe website sau pagina de Facebook

 

Sursa:Comunicat  Şcoala de Meserii CONCORDIA din Ploieşti