DGASPC Prahova recrutează asistenţi personali profesionişti
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova încurajează cetăţenii interesaţi de un loc de muncă, în domeniul asistenţei sociale, să se alăture echipei noastre prin ocuparea posturilor disponibile de asistenţi personali profesionişti.
Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În structura de personal a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova sunt disponibile 50 de posturi libere de asistent personal profesionist.
Persoanele care manifestă o atitudine orientată către tratarea cu respect, înţelegere şi bună-credinţă a celor din jur şi care doresc să ocupe unul dintre cele 50 de posturi existente pot realiza demersurile prevăzute de legislaţia în vigoare în vederea atestării ca asistent personal profesionist.
În acest sens, aşteptăm, din partea celor interesaţi, cererea de solicitare a atestării ca asistent personal profesionist, care va fi însoţită de următoarele documente:
Copii de pe actele de stare civilă;
Copie de pe dovada absolvirii învăţământului gimnazial obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
O scurtă prezentare a sa, precum şi a persoanelor cu care locuieşte, menţionând numele şi prenumele, data naşterii acestora şi gradul de rudenie/tipul de relaţie cu solicitantul, precum şi acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuieşte pentru activitatea pe care urmează să o desfăşoare;
Adeverinţe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;
Copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinţei, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
Declaraţie pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfăşoare activitatea de asistent personal profesionist;
Copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist (emis de un furnizor acreditat de formare profesională);
Cazierul judiciar şi adeverinţa de integritate comportamentală pentru solicitant şi persoanele cu care acesta locuieşte.
Certificatul de calificare sau certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist pot fi obţinute urmând cursurile unui furnizor acreditat de formare profesională.
Consiliere în vederea obţinerii atestatului de asistent personal profesionist necesar recrutării, precum şi informaţii suplimentare cu privire la drepturile de care beneficiază asistentul personal profesionist, pot fi solicitate la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, din Ploieşti, Şoseaua Vestului, nr. 14-16, în cadrul Serviciului Resurse Umane sau apelând numărul de telefon 0244/586.100, interior 248, ori prin transmiterea unui e-mail către resurseumanedgaspc@yahoo.com.
 
Sursa:Comunicat DGASPC Prahova