Organizaţia Umanitară CONCORDIA a finalizat proiectul „Tinerii şi comunitatea”

Organizaţia Umanitară CONCORDIA a implementat în perioada august-noiembrie proiectul „Tinerii şi comunitatea”, finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului cu suma de 19.786 lei.

Beneficiarii proiectului au fost reprezentaţi de 30 de tineri din Bucureşti şi Ploieşti, cu vârsta cuprinsăîntre 16 şi 35 de ani, afectaţi de probleme sociale care le-au marcat vârsta copilăriei şi care continuă şi în prezent să le afecteze integrarea socială şi profesională. În cadrul proiectului, aceştia au avut ocazia ca, sub îndrumarea  personalului specializat al Organizaţiei Umanitare CONCORDIA, să pună în scenă spectacolul „Şoaptele străzii: lumini şi umbre. Cele şase reprezentaţii puse în scenă au inclus pantomimă, spectacol de marionete, teatru cu umbre, momente îmbinate cu piese muzicale şi dans, şi s-a derulat cu participarea tuturor tinerilor selectaţi în proiect.

Mesajul ales pentru momentele de teatru s-a concentrat pe sensibilizarea comunităţii asupra dificultăţilor cu care se confruntă tinerii / persoanele fără adăpost, provocările pe care le aduce viaţa în stradă (anturaj, droguri, boală, lipsa unei familii, respingere, marginalizare, uneori deces), efortul depus de aceste persoane pentru reabilitare şi dorinţa acestora pentru a duce o viaţă normală şi de a avea o familie.

Cele şase reprezentaţii au fost susţinute în spaţii puse la dispoziţie de  Biblioteca Metropolitană Bucuresti şi şcoli din Capitală şi au reunit peste 150 de spectatori.

Niciodată nu m-am gândit la cei care trăiescînstradăînacest mod. Suntemegaliindiferent de experienţelepe care le trăim. Nu poţisăpriveşti un om care stă în stradă la fel, după ce vezi acest spectacol, şi mai ales după ce înţelegi că spectacolul este pus în scenă de tineri care au trăit experienţe similare”, spune un spectator.                                   

OrganizaţiaUmanitară CONCORDIA este o organizaţie independentă, neguvernamentală şi nonprofit, activă la nivel internaţional, care are ca misiune susţinerea familiilor aflate în dificultate şi (re)integrarea socială (familială, şcolară, profesională) a copiilor, tinerilor şi adulţilor, spre o viaţă autonomă şi responsabilă.

Proiectelenoastre se derulează în Bucureşti, Ploieşti şi Ariceştii Rahtivani, Judeţul Prahova, şi se adresează unui număr de peste 2.000 de copii, tineri şi adulţi doar în 2016.

Pentru mai multeinformaţii, accesaţiwww.concordia.org.ro.