A fost lansat proiectul privind elaborarea Planului de atenuare şi  adaptare la schimbări climatice în judeţul Prahova
 
Consiliul Judeţean Prahova a găzduit astăzi, 16 februarie, conferinţa de lansare a proiectului ”Elaborarea Planului de atenuare şi adaptare la schimbări climatice în judeţul Prahova" (AtenuareClimPh).
Proiectul a primit finanţare în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice şi Ecosisteme” - RO – Mediu, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021
Contractul de finanţare a fost semnat, în decembrie 2021, între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (operatorul de program), Consiliul Judeţean Prahova (promotor al proiectului) şi partenerii: Primăria Municipiului Ploieşti, Universitatea Politehnică Bucureşti şi Universitatea din Islanda. Durata de implementare este de 12 luni. 
Obiectivul investiţiei constă în creşterea capacităţii judeţului Prahova, cu accent pe Minicipiul Ploiesti de a face faţă provocărilor cauzate de schimbările climatice prin integrarea cunoştinţelor şi creşterea gradului de conştientizare la nivelul administraţiei şi comunităţii locale, reducând astfel efectele adverse ale poluării.
Mai precis, se va urmări creşterea gradului de informare şi al celui de conştientizare cu privire la provocările cauzate de schimbările climatice şi necesitatea de adaptare, prin acţiuni de comunicare şi implicare a angajaţior la nivelul autorităţii publice locale.
De asemenea, se va îmbunătăţi capacitatea de gestionare a schimbărilor climatice şi impactul acestora prin elaborarea de  strategii şi  planuri de măsuri specifice, în municipiul Ploieşti. 
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 122.227,16 Euro, din care suma nerambursabilă, acoperită de Mecanismul Financiar SEE (85%) este de 103.893,09 Euro, iar cea asigurată din bugetul naţional (15%): 18.334,07 Euro. 
Proiectul se înscrie în obiectivele  stabilite în Strategia pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, unul dintre pilonii acesteia fiind Dezvoltarea durabilă. Prin aceasta strategie, România îşi stabileşte cadrul naţional pentru sustinerea şi implementarea Agendei 2030 şi proiectează dezvoltarea pe trei piloni principali, respectiv economic, social, mediu.
 
Sursa:Consiliul Judetean Prahova