Servicii integrate pentru 181 de tineri defavorizaţi din Bucureşti şi Ilfov.United Way România a susţinut proiectul cu 100.000 lei
 
Organizaţia Umanitară CONCORDIA împreună cu United Way România au derulat pe o perioadă de 12 luni proiectul „Servicii de ocupare – o şansă pentru reintegrarea socială!“, prin care tineri şi adulţi aflaţi în diferite situaţii de dificultate socială şi profesională au fost sprijiniţi să se integreze social şi profesional prin servicii de specialitate.
Proiectul a fost susţinut cu o finanţare de 100.000 lei de către United Way România. Pentru continuarea proiectului şi în anul 2022, United Way România a oferit o nouă finanţare pentru sprijinirea cât mai multor tineri şi adulţi din medii puternic dezavantajate social.  
În acest context, în anul 2021 au fost sprijinite 181 de persoane cu vârste cuprinse între 15-45 ani, din zona Bucureşti-Ilfov, fără adăpost, instituţionalizate sau postinstituţionalizate, din familii sărace, foşti detinuţi, fără acte de identitate sau acte incomplete, neactualizate, cu nivel redus de educaţie, fără calificări profesionale sau fără abilităţile necesare pentru identificarea unui loc de muncă.
Tinerii au beneficiat, în funcţie de nevoile identificate, de servicii socio – profesionale integrate: servicii suport de bază (hrană, cazare, îngrijire personală, consiliere pshihologică şi medicală, obţinerea actelor de identitate), servicii pentru dezvoltarea abilităţilor de muncă şi pregătire ocupaţională, posibilitatea de a urma gratuit un curs de calificare profesională, consiliere şi sprijin pentru identificarea unui loc de muncă şi pentru prezentarea la interviurile de angajare.
Pe toată durata proiectului, 51 de persoane s-au angajat, 27 de persoane au efectuat stagii de practică în diverse domenii (curăţenie, bucătărie, manipulare marfă etc.) cu burse pe toată perioada practicii pentru acoperirea nevoilor de bază, având şi un rol motivaţional, iar 19 persoane au fost înscrise la cursuri de calificare. În acest sens, am încheiat 57 de parteneriate cu companii şi instituţii publice.
Alte 42 de persoane au primit sprijin în cadrul locuinţelor sociale ale organizaţiei, au mers în excursii şi au participat la activităţi de timp liber şi motivaţionale. De asemenea, au fost desfăşurate activităţi pentru sensibilizarea şi creşterea cooperării cu mediul de afaceri local, ca potenţiali angajatori sau parteneri pentru practica profesională.
„Din cauza pandemiei, ne-am confruntat cu situaţii dificile în parcursul tinerilor, cu anularea unor cursuri de calificare la care tinerii noştri aveau acces, cu imposibilitatea de a face consilierea faţă în faţă şi scăderea numărului locurilor de muncă. Mulţi dintre ei au fost recalificaţi şi au găsit locuri de muncă noi. Acest lucru a fost posibil cu suportul oferit de partenerul nostru istoric United Way România, căruia îi mulţumim pe această cale.“ – Diana CERTAN, Director Executiv Comunicare şi Fundraising CONCORDIA România.
Această informaţie a apărut cu sprijinul United Way România (UWRo). Opiniile exprimate aparţin autorului şi nu reflectă neapărat opiniile UWRo.
__________________
 
Despre CONCORDIA România
CONCORDIA este o organizaţie neguvernamentală internaţională, independentă, dedicată sprijinirii copiilor, tinerilor şi familiilor aflate în nevoie, spre o viaţă mai independentă şi mai responsabilă. Proiectele noastre se derulează în Bucureşti, Ploieşti şi Ariceştii Rahtivani (judeţul Prahova), Odobeşti (judeţul Dâmboviţa) şi se adresează unui număr de peste 2.000 de persoane în fiecare an. Pentru mai multe informaţii accesaţi www.concordia.org.ro.
 
Despre United Way România 
United Way România este o fundaţie românească înfiinţată în iunie 2004 şi afiliată la United Way Worldwide, SUA.  United Way lucrează în cele trei arii care constituie bazele unei vieţi mai bune: educaţie, integrare socio-profesională şi sănătate. Misiunea United Way România este de a îmbunătăţi calitatea vieţii în comunitate, prin încurajarea donaţiilor individuale, corporatiste şi a voluntariatului. Citiţi mai multe informaţii http://www.unitedway.ro/ .