Tinerii prahoveni, încurajaţi să devină actori activi în implementarea tranziţiei climatice
Consilierii judeţeni au votat, în cadrul şedinţei ordinare din luna ianuarie 2022, proiectul privind „Promovarea participării tinerilor la tranziţia justă Teen4Green” precum şi bugetul aferent:  
- Valoarea totală a proiectului : 932.943,70 EURO
- Finanţare nerambursabilă (95%): 886,296.52 EURO
- Cofinanţare (5%): 46.647,18 EURO (5% din valoarea cheltuielilor eligibile)
La 11 decembrie 2019, Comisia Europeană a adoptat Comunicarea privind Europa Green Deall , stabilind o foaie de parcurs ambiţioasă către o nouă politică de creştere durabilă pentru Europa.
Această strategie de referinţă se referă, pe de o parte, la reducerea emisiilor şi, pe de altă parte la transformarea UE într-o societate echitabilă şi prosperă, cu o societate modernă, eficientă din punct de vedere al resurselor şi cu o economie competitivă.
Direcţia Generală pentru Politică Regională şi Urbană a Comisiei Europene (DG REGIO) a lansat , un „Set de instrumente pentru participarea tinerilor la Fondul pentru o tranziţie justă (FTJ)”.
Acesta îşi propune să încurajeze oportunităţi de participare mai ambiţioase, semnificative şi mainumeroase pentru tinerii din regiunile vizate de FTJ şi transformarea acestora în actori pentru punerea în aplicare a unor soluţii care să asigure incluziunea în tranziţia verde.  
Judeţul Prahova face parte din cele 6 judeţe selectate să participe la mecanismul de tranziţie justă, alături de Hunedoara, Gorj, Dolj, Galaţi şi Mureş. 
Acest mecanism este compus din 3 piloni: 
1) Fondul de Tranziţie Justă ce va contribui la diversificarea economiei din zonele cele mai afectate de tranziţia climatică, 
2) o schemă dedicată de investiţii – InvestEU, 
3) o facilitate de împrumut pentru sectorul public care să mobilizeze investiţii adiţionale în regiunile vizate.
 
Sursa:CJ Prahova