CONCORDIA Academia a finalizat pregătirea primei serii de practicieni în domeniul social

Organizaţia Umanitară CONCORDIA a finalizat primul curs din cadrul programului de formare profesională continuă,ŞcoalapentruSpecialişti Practicieni în Domeniul Social şi a lansat oficial CONCORDIA Academia, odată cu ceremonia de absolvire a primei serii de participanţi  la acest program.

 

Programul “Şcoala pentru Specialişti Practicieni în Domeniul Social” este derulat de CONCORDIA Academia în cadrul proiectului „Professional Training Program for the Practitioners in Social Services for Disadvantaged Communities“. Acesta reprezintă o colaborare între Universitatea de Ştiinţe Aplicate Vorarlberg (Austria), CONCORDIA Proiecte Sociale Austria şi Organizaţia Umanitară CONCORDIA,pe o perioadă de doi ani şi este susţinut financiar de Land Vorarlberg cu 250.000 euro.

Programul îşi propune să perfecţioneze şi/sau să profesionalizeze practicieni în domeniul social, astfel încât aceştia să poată aplicaresponsabil, etic şi cu impactinstrumente şi metode profesionale de intervenţiesocială, în relaţia lor directă cu oamenii aflaţi în situaţii de vulnerabilitate socială.

“Şcoala pentru Specialişti Practicieni în Domeniul Social” se adresează angajaţilor din instituţii publice şi private din România, furnizoare de servicii sociale, care lucrează în mod direct cu beneficiarii (asistenţi sociali, lucrători sociali, mediatori sociali, educatori etc.). Cursurile sunt susţinute de cadre universitare şi traineridin Austria, specialişti cu experienţă vastă în domeniul socio-uman şi cu formări academice, care acoperă toate domeniile de interes ale intervenţiei sociale.

 

Absolvirea (finalizare şi examinare)cursului este certificată cu o diplomă emisă deUniversitatea de Ştiinte Aplicate Vorarlberg pentru “Specialist practician în domeniul social“. Totodată, calitatea de formator este confirmată cu un certificat pentru “Trainer pentru formarea specialistilor practicieni in domeniul social “.

Rezultatele primului program de formare profesională continuă “Şcoala pentru Specialişti Practicieni în Domeniul Social”:

·        30 de participanţi la cursuri

·        28 de absolvenţi

·        170 de lecţii (12 ore pe semestru) susţinute

·        5 module de teorie

·        3 stagii de practică, însumând 16 săptămâni de practică (600 de ore)

·        o examinare finală

 

“Foarte interesată de dezvoltarea personală şi profesională permanentă a echipei în toate ţările în care este prezentă, CONCORDIA a investit constant resurse în programe de formare pentru oamenii care muncesc cu beneficiarii. Scopul este de a-i ajuta să muncească mai uşor şi să găsească cea mai potrivită, de impact şi corectă abordare din perspectivă etică, în relaţia cu aceştia. Pe baza acestei experienţe valoroase, care a garantat creşterea calităţii intervenţiei sociale, am gândit dezvoltarea Organizaţiei Umanitare CONCORDIA şi ca formator autorizat şi certificat pentru programe de dezvoltare personală şi profesională, destinate oamenilor din social. Odată cu finalizarea primului curs din cadrul Şcolii pentru Specialişti Practicieni în Domeniul Social, programul nostru de formare de competenţe practice în munca directă cu beneficiarii, lansăm aşadar oficial şi CONCORDIA Academia. Cursurile de formare din cadrul CONCORDIA Academiei se derulează cu sprijinul partenerilor noştri, Universitatea de Ştiinţe Aplicate Vorarlbergşi Kardinal Koenig Haus, instituţii academice reper în Europa de Vest. În plus, la finalul lunii noiembrie 2017, CONCORDIA, cu Academia sa, este anunţată oficial ca membru în Eurodir – Reţeaua europeană transnaţională a organizaţiilor formatori în managementul instituţiilor sociale”, spune Irina Adăscăliţei, HR & Organizational Development Director, CONCORDIA International, totodată iniţiator şi coordonator CONCORDIA Academia.

 

Ceremonia de absolvire a primei serii de participanţi la programul “Şcoala pentru Specialişti Practicieni în Domeniul Social” a avut loc la Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română din Bucureşti.

Contact:

Irina Adăscăliţei – HR&Organizational Development Director, CONCORDIA International, irina.adascalitei@concordia.org.ro, 0737 010 034

 

Diana Certan, Director Executiv Comunicare şi fundraising, Organizaţia Umanitară CONCORDIA, diana.certan@concordia.org.ro, 0721 247 017

 

Despre Organizaţia Umanitară CONCORDIA:

Organizaţia Umanitară CONCORDIA este o organizaţie independentă, neguvernamentală şi nonprofit, activă la nivel internaţional, a cărei misiune este susţinerea familiilor aflate în dificultate şi (re)integrarea socială (familială, şcolară, profesională) a copiilor, tinerilor şi adulţilor, spre o viaţă autonomă şi responsabilă.Proiectele organizaţiei se derulează în Bucureşti, Ploieşti şi Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova şi se adresează unui număr de peste 2.000 de copii, tineri şi adulţi doar în 2016.Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.concordia.org.ro.

Despre CONCORDIA Academia:

Instruirea în cadrul CONCORDIA Academia se remarcă prin calitatea ridicată, orientarea spre nevoi, aplicabilitate şi practică, programe dezvoltate în parteneriat cu renumite instituţii academice de formare. Evaluarea iniţială a nevoilor de formare din echipa proprie a identificat zone de profesionalizare neacoperite în prezent la nivel naţional în sistemul social. Astfel, Organizaţia Umanitară CONCORDIA, prin CONCORDIA Academia, a început prin includerea profesiilor de manager social şi supervizor în servicii sociale în Codul Ocupaţiilor din România (COR).

În prezent, Academia CONCORDIAdevineformator autorizat şi certificat pentru programe de dezvoltare personală şi profesională, destinate oamenilor din social si oferă trei produse: (1) management social– program de formare cu o durată de livrare de 6 luni, incluzând 3 module, respectiv 15 zile de training faţă în faţă şi lucru pe teme de reflecţie, dar şi proiecte tematice între module, destinat specialiştilor din zona managementului de servicii, din mediul public sau privat;  (2) supervizare în social – programul cuprinde cel puţin 375 de ore de formare la nivel teoretic şi practic şi este structurat pe trei etape: supervizare individuală şi de grup pentru participanţi, formare teoretică si formare pe tehnici şi instrumente, supervizare supervizată; toţi absolventii sunt incluşi automat în Asociaţia Supervizorilor din România; (3) Şcoala de Specialişti în Domeniul Social– structurată pe 5 module, timp de 6 luni şi finalizată cu examinare şi certificare prin diplomă emisă de Universitatea de Ştiinte Aplicate din Vorarlberg.