4 din 10 copii trăiesc în sărăcie şi excluziune socială. Proiect social pentru combaterea abandonului şcolar în medii defavorizate
În România, conform statisticilor UE, 41,5% dintre copii trăiesc cu risc de sărăcie şi excluziune socială, mult peste media Uniunii Europene, care este 24,2%. Sărăcia are un impact major asupra dezvoltării pozitive a fiecărui copil, incluzând, pe de o parte, accesul la educaţie, participarea la educaţie şi mai departe angajabilitatea şi întreaga dezvoltare a societăţii.
În acest context, Organizaţia Umanitară CONCORDIA şi PEPCO România continuă parteneriatul strategic. PEPCO România a oferit în luna octombrie 2021, pentru al patrulea an consecutiv, o nouă finanţare pentru continuarea proiectului „Sprijin educaţional formal şi nonformal pentru copiii aflaţi în dificultate / condiţii vulnerabile“, prezentul proiect fiind construit pe parteneriatul anterior. Acest proiect social răspunde unor nevoi care arată o realitate aspră, cu şanse mici sau chiar fără perspective de îmbunătăţire în următoarea perioadă: abandonul şcolar şi educaţia precară în rândul copiilor defavorizati, din diverse medii sociale. Proiectul are ca scop prevenirea abandonului familial şi şcolar, prin accesul copiilor din medii defavorizate la educaţie şi sprijinirea părinţilor în vederea îndeplinirii rolului acestora.
„Din păcate, în multe zone ale ţării, sărăcia ajunge să guverneze accesul la educaţie. Fiecare copil care nu are acces la educaţie de calitate sfârşeşte trăind în marginalizare şi devine parte a statisticilor negative la nivel de comunitate. Prin acest proiect, CONCORDIA îşi propune să rupă cercul sărăciei şi discriminării, oferind copiilor posibilitatea de a urma învăţământul preşcolar, primar şi secundar, precum şi consolidarea familiilor în competenţele lor de sprijin educaţional şi psiho-social. Vrem să schimbăm viaţa copiilor, să-i ajutăm să aibă o educaţie de calitate, deoarece credem că aceasta este şansa lor în viaţă, iar educaţia le va oferi calea către descoperire, spre o viitoare profesie care le va aduce o viaţă mai bună. Nu am putea face toate aceste lucruri pentru ei fără partenerii nostri strategici, PEPCO România, cărora le rămânem recunoscători”, declară Diana Certan, Director Executiv Comunicare şi Fundraising CONCORDIA România.
Impactul parteneriatului strategic 2020-2021 care vine în sprijinul copiilor
Scopul principal al proiectului „Sprijin educaţional formal şi nonformal pentru copiii aflaţi în dificultate / condiţii vulnerabile“ a constat în asigurarea accesului la educaţie a copiilor aflaţi în condiţii sociale defavorizate şi sprijinirea părinţilor în rolul lor pentru a preveni riscul abandonului şcolar pentru copiii lor. Prin acest proiect, am asigurat suport educaţional suplimentar personalizat conceput pentru copiii care au avut nevoie de mai mult ajutor în recuperarea unor lacune educaţionale, printr-o educaţie inovatoare folosind dispozitive IT şi instrumente educaţionale on-line, au avut loc ateliere de formare şi dezvoltare a abilităţilor prin artă, sport şi meşteşuguri, activităţi de voluntariat, excursii şi o tabără. Familiile copiilor au primit pachete cu alimente de bază şi produse de igienă şi au participat la întâlniri periodice şi suport prin consiliere din partea echipei noastre, pe subiecte legate de prevenirea abandonului şcolar sau separarea familiei, igienă, educaţie sexuală, îndrumare pentru locuri de muncă şi abordarea relaţiei copil-părinte. Pentru copiii fără sprijinul familiei, care locuiesc în casele de tip familial, au rămas esenţiale asigurarea spaţiului adecvat şi îngrijirea pentru dezvoltarea lor şi pentru progresul lor educaţional.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:
• 245 de copii aflaţi în situaţii de risc au fost sprijiniţi cu haine, încălţăminte, alimente, materiale şcolare, produse sanitare şi de igienă, precum şi cu pachete pentru familiile lor
• 197 de copii au fost înscrişi la şcoală şi frecventează şcoala
• 31 de copii au mers la grădiniţă; alţi 15 copii au fost înscrişi la grădiniţă în septembrie 2021, odată cu începerea noului an şcolar
• 171 de copii au mers în excursii, tabere şi ateliere, în special în vacanţa de vară, iar alţi 74 de copii au participat la activităţi non-formale în locaţii: activităţi artistice, sport, artă, meşteşuguri, decoraţiuni, pictură
• 262 de adulţi au primit sprijin prin acest proiect
Proiectul s-a desfăşurat în nouă dintre locaţiile Organizaţiei Umanitare CONCORDIA, din Odobeşti (judeţul Dâmboviţa), Ploieşti şi Ariceştii Rahtivani (judeţul Prahova): centre de zi pentru copii şi familii, case de tip familial, Şcoala Primară CONCORDIA şi grădiniţa din comunitatea Mimiu.
 
Sursa:Organizaţia  Umanitara CONCORDIA