Primăria Municipiului Ploieşti aduce la cunoştinţa tuturor cetăţenilor, care au depus dosarele în vederea obţinerii unei locuinţe sociale că acestea trebuie actualizate sau înregistrate până la data de 07.12.2021
Primăria Municipiului Ploieşti, prin Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti, aduce la cunoştinţa tuturor cetăţenilor, care au depus dosare sau urmează să depună dosare noi, în vederea obţinerii unei locuinţe sociale că acestea trebuie actualizate/înregistrate până la data de 07.12.2021, potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 - Legea locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 431/2021 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale.
Documentele (cerere tip şi acte justificative) vor fi înregistrate la sediul Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. 1A – Serviciul Locuinţe Sociale, după următorul program:
* MARŢI   12.00 – 16.00;
*  JOI        12.00 – 16.00.      
Actele justificative pe care solicitanţii de locuinţe sociale trebuie să le prezinte, în vederea analizării cererilor pentru repartizarea de locuinţe sociale, sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la H.C.L nr. 431/2021.
 
Sursa:Primaria Mun.Ploiesti