Inspectorii ISU Prahova au desfăşurat 42 activităţi de  control la unităţile de învăţământ fără autorizaţie de incendiu
În luna septembrie, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a desfăşurat 42 activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor la unităţile de învăţământ fără autorizaţie de incendiu şi la obiectivele SEVESO (obiecte cu risc.)
Pe timpul verificărilor au fost depistate 277 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, dintre care 68 au fost înlăturate pe timpul desfăşurări acestor acţiuni. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 277 de sancţiuni, cuprinzând 267 avertismente şi 10 amenzi, în cuantum de 61.000 lei.
Principalele deficienţe au constat în neasigurarea funcţionării optime a mijloacelor tehnice de primă intervenţie (stingătoare), executarea lucrărilor de modernizare fără solicitarea autorizaţiei de securitate de incendiu, neasigurarea marcării complete a tuturor căilor de acces şi evacuare cu indicatoare de securitate, instalaţii electrice defecte sau exploatate necorespunzător, deficienţe de ordin organizatoric etc.
Cu ocazia controalelor, au fost organizate şi desfăşurate 22 exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă, în caz de incendiu, cu 295 participanţi şi 17 instruiri la operatori economici şi localităţi cu 39 participanţi.
Totodată, au fost emise 22 autorizaţii de securitate la incendiu pentru obiectivele care funcţionau fără acest act administrativ, 25  avize de securitate la incendiu şi 64 activităţi pentru acordare asistenţă tehnică de specialitate.
În luna septembrie, personalul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a continuat să desfăşoare, la nivelul întregului judeţ, acţiuni de informare preventivă aferente campaniilor “Nu tremur la cutremur” şi “RISC”, campanii ce vizează transmiterea către populaţie a informaţiilor corecte privind modul de comportare în cazul producerii unui cutremur, respectiv a informaţiilor ce urmăresc reducerea incidentelor de natura incendiilor, exploziilor etc., care sunt cauzate de improvizaţii la instalaţiile de gaze naturale şi electricitate, precum şi de coşuri de fum necurăţate.
 
Sursa:ISU Prahova
 
Foto ilustrativ