Organizaţia Umanitară CONCORDIA lansează CentreZi RO - Reţeaua Naţională a Centrelor de Zi pentru Copiii Aflaţi în Risc de Sărăcie

 Organizaţia Umanitară CONCORDIA, alături de partenerii săi - Federaţia Organizaţiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS şi Asociaţia Educaţie pentru Viaţa Reală – AEVR, în cadrul proiectului COMPASS - Comunitate, Participare, Sustenabilitate lansează CentreZi RO - Reţeaua Naţională a Centrelor de Zi pentru Copiii Aflaţi în Risc de Sărăcie.

Iniţiativa are ca obiective prevenirea abandonului familial sau educaţional şi dezvoltarea proceselor şi serviciilor în reţeaua naţională de centre care lucrează pentru bunăstarea copiilor defavorizaţi. De asemenea, proiectul vine în ajutorul ONG-urilor şi UAT-urilor, mai ales în mediul urban mic şi rural. Pe lângă contribuţia la construirea sau extinderea centrelor de zi, CentreZi RO va fi şi un important instrument de sprijin şi expertiză pentru accesarea fondurilor alocate în PNRR sau a fondurilor europene din exerciţiul financiar 2021-2027.

Centrele de zi schimbă destine

Numeroase familii nu au posibilitatea să le asigure copiilor o hrană corespunzătoare, să-i supravegheze şi să-i asiste la teme. Aici intervin centrele de zi. Acestea ajută copiii aflaţi în dificultate, oferindu-le protecţie şi asistenţă. Totuşi, centrele de zi existente în România au adesea servicii limitate şi o capacitate redusă, aşa că în domeniu este nevoie de investiţii majore. Anul trecut erau înregistrate 774 de centre de zi pentru copii (383 publice şi 391 private), din estimările CONCORDIA acestea acoperind doar 25,6% din necesarul total de servicii pentru copiii şi familiile expuse riscului de sărăcie. Mai mult, 67% dintre centrele de zi prezentate sunt localizate în mediul urban, deşi rapoarte existente arată că sărăcia în rândul copiilor din mediu rural este mult mai pronunţată. Nevoia ca aceste servicii să acopere întreaga ţară se vede din ce în ce mai mult în succesul acestor instituţii. Multe destine au fost schimbate, deoarece acestea au contribuit la formarea şi dezvoltarea copiilor, oferind, pe lângă hrană, servicii complete de educaţie sau consiliere socială şi psihologică.

CentreZi RO, scurtă istorie şi obiective

Reţeaua Naţională a Centrelor de Zi pentru Copiii Aflaţi în Risc de Sărăcie, iniţiativă a Organizaţiei Umanitare CONCORDIA, a pornit în anul 2019, ca urmare a întâlnirilor regionale organizate cu reprezentanţi ai Centrelor de Zi. Atunci a fost identificată nevoia de a avea o voce comună în faţa autorităţilor, având în vedere că programele de prevenţie a abandonului familial şi şcolar sunt subfinanţate şi subdezvoltate în România. De altfel, obiectivul major al CONCORDIA şi al Centrelor de zi partenere este să producă o schimbare majoră în domeniul protecţiei copiilor.

De-a lungul timpului, au fost făcuţi paşi importanţi, Reţeaua Naţională a Centrelor de Zi pentru Copiii Aflaţi în Risc de Sărăcie valorificând acum experienţa şi rezultatele din proiectele finanţate anterior ale CONCORDIEI, cum ar fi Centrele de Zi pentru Copii şi Familie din Ploieşti şi din Odobeşti (Dâmboviţa), studii ample realizate în propriile centre de zi, dezvoltarea conceptului de franciză socială sau programele de formare profesională pentru manageri şi practicieni din cadrul CONCORDIA Academia.

În cadrul Reţelei, ar urma să fie identificaţi operatorii de centre de zi din România (publici şi privaţi) şi se vor sprijini iniţiativele care îşi propun să deschidă astfel de centre. De asemenea, este urmărită calitatea serviciilor, formarea profesioniştilor şi finanţarea sectorului, oferind tuturor posibilitatea să lucreze după modelul centrelor de zi din CONCORDIA şi asigurând servicii de formare a practicienilor prin CONCORDIA Academia. Nu în ultimul rând, CentreZi RO desfăşoară activităţi de advocacy, cu scopul de a îmbunătăţi cadrul legislativ de operare şi finanţare a centrelor de zi.

Conferinţa de lansare a reţelei #CENTREziRO - Reţeaua Naţională a Centrelor de Zi pentru Copiii Aflaţi în Risc de Sărăcie

Peste 60 de reprezentanţi ai centrelor de zi la nivel naţional au fost prezenţi joi, 30 septembrie, la evenimentul de lansare a reţelei #CENTREziRO - Reţeaua Naţională a Centrelor de Zi pentru Copiii Aflaţi în Risc de Sărăcie. Speakeri în cadrul conferinţei online au fost persoane din mediul public şi privat, cu invitaţi speciali din zona guvernamentală şi administraţia locală.

ANDPDCA pune accentul pe prevenţie şi pe crearea de Centre de Zi pentru a asigura condiţii pentru prevenirea abandonului familial şi şcolar în rândul copiilor din România, cu prioritate în mediul rural, unde nevoile sunt foarte mari. Considerăm că avem nevoie de parteneriate cu primăriile, ONG-urile, bisericile şi orice alţi actori relevanţi, pentru a face această investiţie în copii şi comunitate, în prezentul şi viitorul nostru”, a spus doamna Florica Cherecheş, Preşedinte Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.

Centrele de zi sunt foarte importante în comunitate, tocmai de aceea este esenţial ca ele să fie susţinute de la buget, de la nivel local, judeţean sau naţional ori prin fonduri europene. Pe ONG-urile cu centre de zi se pot sprijini autorităţile locale, atunci când aplică pe noile proiecte europene şi trebuie să privească orice alocare de bani pentru serviciile sociale ca pe o investiţie în viitor. Ceea ce astăzi pare o alocare financiară, este de fapt o investiţie necesară pentru ca un copil să continue şcoala şi să poată avea un loc de muncă sau un adult să fie inclus în comunitate. Tocmai de aceea, FONSS este o federaţie care militează pentru ca investiţia în social să se faca pentru servicii sociale accesibile şi necesare tuturor beneficiarilor vulnerabili.“ – doamna Diana Chiriacescu, Director Federaţia Organizaţiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale.

Potenţialul centrelor de zi este încă puţin vizibil. De aceea, CentreZi RO -Reţeaua Naţională a Centrelor de Zi pentru Copiii aflaţi în risc de sărăcie va promova centrele de zi care oferă servicii de calitate şi profesioniştii dedicaţi sprijinirii copiilor, contribuind la dezvoltarea centrelor de zi din România pentru ca împreună, reprezentanţi ai centrelor de zi publice şi private, să spunem: Stop sărăciei, în rândul copiilor!”, a spus doamna Diana Certan, Director Executiv Comunicare şi Fundraising Organizaţia Umanitară CONCORDIA.  

O iniţiativă în care sunt aşteptaţi toţi cei care vor să ajute copiii defavorizaţi!

Se pot alătura reţelei CentreZi RO cei care lucrează în centre de zi pentru copil şi familie sau cei care îşi doresc să dezvolte un astfel de centru. Pentru primii doi ani ai reţelei, membri nu vor plăti o cotizaţie. În această perioadă, CONCORDIA securizează finanţarea prin programul intern de susţinere a inovaţiei sociale Green Light Fund (2020-2023) şi prin „Proiectul COMPASS - COMunitate, PArticipare, SuStenabilitate”, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 şi realizat în parteneriat cu FONSS (Federaţia Organizaţiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale) şi AEVR (Asociaţia Educaţie pentru Viaţă Reală). Proiectul COMPASS îşi propune creşterea participării persoanelor din grupurile vulnerabile la procesele locale de luare a deciziilor din comunitate, precum şi încurajarea contribuţiei acestora la dezvoltarea locală.

Manager de proiect COMPASS:

Irina Adăscăliţei, irina.adascăliţei@concordia.org.ro

Coordonator şi persoană de contact reţea CentreZi RO:
Ramona Gotteszman, ramona.gotteszman@concordia.org.ro

Proiectul este derulat de Organizaţia Umanitară CONCORDIA în parteneriat cu Federaţia Organizaţiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS şi Asociaţia Educaţie pentru Viaţa Reală cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creşterea participării persoanelor din grupurile vulnerabile la procesele locale de luare a deciziilor care îi privesc şi încurajarea contribuţiei acestora la dezvoltarea locală la nivelul a 40 de comunităţi insuficient deservite din mediul rural şi urban din România.

Programul Active Citizens Fund România este finanţat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparităţile economice şi sociale şi a consolida relaţiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare şi statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorţiul compus din Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Fundaţia PACT şi Frivillighet Norge, care acţionează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societăţii civile şi a cetăţeniei active şi creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmăreşte dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii şi capacităţii sectorului societăţii civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetăţeniei active şi a drepturilor omului şi consolidând în acelaşi timp relaţiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Pentru mai multe informaţii despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesaţi www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informaţii despre Granturile SEE şi Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro.


Sursa:Comunicat Organizatia Umanitara Concordia Romania