Organizaţia Umanitară CONCORDIA deschide la Ploieşti primul centru de tranzit pentru tinerii care au părăsit sistemul de protecţie

 Centrul de Tranzit pentru tineret se va deschide în data de 1 august 2021 în cadrul Edu-Campus CONCORDIA din Ploieşti, cu scopul de a oferi servicii sociale tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 26 de ani, proveniţi din sistemul de protecţie socială sau medii vulnerabile. Serviciile sunt cofinanţat prin proiectul „Prima cameră – o şansă pentru viitorul tinerilor”.

În fiecare an, în jur de 3.000 de tineri* ies din sistemul de protecţie socială pentru că devin majori. Aceştia au nevoie să înveţe deprinderi de viaţă independentă: cum să gestioneze un buget, cum să gătească, au nevoie o locuinţă şi de un loc de muncă stabilsă sau să îşi continue educaţia. Puţini dintre aceştia au capacităţile necesare să se descurce singuri fără îndrumare sau au acces la programe precum Şcoala de Meserii CONCORDIA din cadrul aceluiaşi campus. „Serviciile sociale oferite de către organizaţia noastră pleacă întotdeauna de la identificarea nevoilor beneficiarilor. Realitatea tristă este că mulţi dintre tinerii care părăsesc sistemul de protecţie socială au încî nevoie să înveţe cum să se descurce independent în viaţă. Prin Şcoala de Meserii şi acum prin Centrul de Tranzit, îmbinăm domeniile social şi educaţional, tocmai pentru că ne dorim să ajutăm cât mai mulţi tineri aflaţi în dificultate şi astfel să devină din asistaţi social, contribuabili.” declară Elena Matache, Director Executiv Programe şi Proiecte CONCORDIA România.

Scopul Centrului de Tranzit îl reprezintă chiar integrarea şi reintegrarea socio – profesională a acestor tineri, precum şi dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, prin serviciile specifice oferite: cazare pe perioadă determinată de minim 6 luni, consiliere şi inserţie socială, consiliere psihologică şi sprijin emoţional, orientare vocaţională şi consiliere pentru păstrarea unui loc de muncă, socializare şi activităţi culturale. Dotările centrului oferă posibilitatea de a face tranziţia către o viaţă independentă pentru 25 de tineri, asigurând condiţii de locuire independentă în camere de două sau trei locuri cu baie proprie, condiţii de preparare hrană şi servirea mesei, condiţii de autogospodărire şi suport pentru înscrierea la medic de familie cu scopul de a beneficia de serviciile medicale asigurate de stat. Pentru a se familiariza cu gestionarea lunară a veniturilor, dar şi pentru a avea posibilitatea de a economisi bani pentru perioada imediat următoare ieşirii din centru, când vor fi nevoiţi să plătească o chirie, tinerii beneficiază de aceste servicii în baza unei contribuţii lunare de 200 RON.

Tinerii care doresc să beneficieze de serviciile Centrului de Tranzit CONCORDIA se pot înscrie la numărul de telefon 0244 550 804 pentru a putea participa la procesul de selecţie care se va desfăşura la sediul campusului din Ploieşti, Şos. Centura de Vest 1A.

Ca parte a proiectului „Prima cameră – o şansă pentru viitorul tinerilor”, echipa de proiect a demarat o altă iniţiativă prin care oferă pentru 10 tineri proveniţi din sistemul de protecţie socială, care îndeplinesc criteriile stabilite de metodologia proiectului, acces în apartamente sociale închiriate de către organizaţie în oraşul Ploieşti.

Activităţile se vor desfăşura în cadrul proiectului „Prima camera – o şansă pentru viitorul tinerilor “, cod MySMIS 135085, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 de 36 de luni, cu o valoare totală de 3 865 018,18 RON lei.

*Conform studiului Sociometrics realizat cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA), 13.151 de tineri au părăsit sistemul de protecţie specială între 2014-2017 

Sursa:Comunicat Organizatia Umanitara Concordia Romania