DGASPC PRAHOVA demarează campania de recrutare şi identificare a persoanelor care sunt interesate de profesia de PĂRINTE SOCIAL
 
DirecŢia Generală de AsistenŢă Socială Şi ProtecŢia Copilului Prahova demarează campania de recrutare şi identificare a persoanelor care sunt interesate de profesia de PĂRINTE SOCIAL în cadrul Centrului Rezidenţial de Tip Familial din comuna BREBU.
Ce înseamnă părinte social? Părintele social are în îngrijire un număr de 8 copii aflaţi în dificultate, pentru o perioadă de timp determinată, pe care îi creşte ca şi când ar fi propriii copii. Este o muncă importantă şi de valoare ce poate fi prestată de toţi aceia pentru care calitatea de părinte este esenţială. Pentru a asigura un mediu familial adecvat copiilor care sunt deja în sistemul de protecţie instituţionalizaţi sau celor care vor intra în sistem, dorim să dezvoltăm şi să ne completăm echipa.
Părinţii sociali vor locui împreună cu copiii pe care îi au în grijă într-o casă pusă la dispoziţie de către D.G.A.S.P.C. Prahova.
Pot fi angajate, ca părinţi sociali, persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
studii generale (minim 8 clase)/ studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
să dea dovadă că sunt o familie cu atmosferă sănatoasă; 
să aibă calităţi de comunicare, empatie şi simţul răspunderii;
prin comportamentul în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor
Informaţiile suplimentare privind procedura de obţinere a postului, pot fi solicitate la sediul D.G.A.S.P.C. Prahova din Ploieşti, Şos. Vestului nr. 14-16 sau la numerele de telefon 0244/511.400, 586.100, e-mail: dgaspcph@yahoo.com.      
 
Sursa:Comunicat DirecŢia Generală de AsistenŢă Socială Şi ProtecŢia Copilului Prahova 
 
Foto cu caracter ilustrativ/observatorulph.ro