Rezultate scolare excelente pentru copii şi tineri din sistemul de asistenţă maternală
 
 
La finalul unui an şcolar plin provocări, incertitudini şi emoţii copiii şi tinerii care sunt ocrotiţi în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova au din nou motive să fie mândri şi fericiţi.
Orele de studiu, ambiţia şi perserverenţa s-au reflectat în rezultatele obţinute pentru care au fost răsplătiţi cu premii şi medii foarte bune la examenele pe care le-au susţinut.
În lista premianţilor din acest an se regăsesc aproximativ 50 de copii şi tineri din sistemul de asistenţă maternală, din familiile de plasament şi din centrele rezidenţiale.
Dintre aceştia cei din clasele primare, gimnaziale şi liceale au obţinut medii peste 9,00 la finalul anului şcolar, iar cei care au absolvit liceul au promovat examenele de bacalaureat cu note peste 9,50 şi urmează să se înscrie la facultate. De asemenea, 8 tineri sunt studenţi şi sunt susţinuţi prin burse acordate pentru merite deosebite. Unul dintre ei este înscris la master şi beneficiază de o bursă de studii în Luxemburg prin programul Erasmus şi alţi doi urmează să-şi continue studiile prin aceste programe masterale. 
Aceşti copii sunt un exemplu pentru toţi şi merită aprecierea şi admiraţia noastră şi de aceea dorim să împărtăşim bucuria realizărilor lor, să-i felicităm pentru munca depusă pe parcursul întregului an şcolar şi să le urăm mult succes în viitoarele proiecte. 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului este conştientă de rolul pe care educaţia şi formarea profesională îl reprezintă pentru succesul în viaţă al copiilor noştri şi de aceea va fi alăruri de ei pentru a-i susţine şi încuraja în construirea unui drum cât mai bun în viaţă. 
 
Foto cu caracter ilustrativ
Sursa:Comunicat DGASPC Prahova