30 de tineriimplicaţi în comunitate cu sprijinul Ministerului Tineretului şi Sportului

La începutul lunii august, Organizaţia Umanitară CONCORDIA a lansat proiectul „Tinerii şi comunitatea”, destinat unui număr de 30 de tineri din medii defavorizate social din oraşele Bucureşti şi Ploieşti. Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de patru luni prin intermediul unei finanţări în valoare de 19.786 lei primită de la Ministerul Tineretului şi Sportului.

Prinacestproiect, se urmăreştecreştereaşanselor de incluziunesocială, educaţionalăşiprofesională a tinerilor din mediidefavorizate social.

„Tineriişicomunitatea“îşipropunesă-iresponsabilizezesisă-iimplice direct pecei 30 de tineri cu vârstecuprinseîntre 16 şi 35 de aniînplanificareaşiorganizarea de activităţiartistice, precumşisăinformeze 80 de persoane cu privire la importanţaimplicăriitinerilorsi la rezultateleresponsabilizăriilorînorganizareaactivitatilorpublice ale proiectului. De asemenea, proiectulmaivizeazăşicreştereaîncrederiişi amotivaţiei de integraresocialăşi ocupaţională pentru beneficiarii direcţi ai proiectului.

_______________________________                                                        

OrganizaţiaUmanitară CONCORDIA este o organizaţieindependentă, neguvernamentalăşinonprofit, activă la nivelinternaţional, care are camisiunesusţinereafamiliiloraflateîndificultateşi (re)integrareasocială (familială, şcolară, profesională) a copiilor, tinerilorşiadulţilor, spre o viaţăautonomăşiresponsabilă.

Proiectelenoastre se derulează în Bucureşti, Ploieşti şi Ariceştii Rahtivani, Judeţul Prahova, şi se adresează unui număr de peste 2.000 de copii, tineri şi adulţi doar în 2016.

Pentru mai multeinformaţii, accesaţiwww.concordia.org.ro