Comunicat Politia Locala Ploiesti . Acţiuni pentru menţinerea unui climat de ordine şi linişte publică

Poliţiştii locali au desfăşurat pe raza municipiului Ploieşti, în perioada 21-24 august 2017, o serie de acţiuni în vederea asigurării unui climat de ordine şi linişte publică, respectarea curăţeniei pe domeniul public, precum şi depistarea conducătorilor de autovehicule care nu manifestă o bună conduită în trafic. În urma activităţilor de patrulare au fost aplicate 152 sancţiuni contravenţionale, valoarea totală a acestora fiind de 31450 lei.

Faptele contravenţionale depistate de poliţiştii locali au constat în tulburarea ordinii şi liniştii publice, abandonul deşeurilor menajere în alte locuri decât cele special amenajate, consumul de băuturi alcoolice pe domeniul public, fumatul în spaţiile publice interzise prin lege, comerţul stradal neautorizat, deţinerea de acte de identitate expirate, circulaţia cu atelaje hipo pe alte trasee decât cele aprobate de municipalitate, apelarea la mila publică, abandonarea cojilor de seminţe pe domeniul public şi murdărirea mobilierului urban.

Poliţiştii locali cu atribuţii pe linie rutieră au acţionat pentru fluidizarea traficului rutier în intersecţiile aglomerate şi au efectuat controale specifice pentru respectarea de către conducătorii auto a semnificaţiei indicatoarelor rutiere care reglementează oprirea şi staţionarea interzisă, precum şi accesul pe interzis.

Serviciul Disciplină în Construcţii a întreprins verificări cu privire la respectarea orelor de odihnă în cazul executării lucrărilor de construire, luarea măsurilor de igienizare a unor terenuri de către proprietari, precum şi verificarea lucrărilor de remediere a reţelelor edilitare.

Biroul  Protecţia  Mediului a verificat la faţa locului sesizările cu privire la creşterea unui număr mai mare de păsări decât cel prevăzut de municipalitate, creşterea câinilor pe domeniul domeniul public, acţionând pentru identificarea persoanelor care strâng din zona platformelor gospodăreşti peturi sau ambalaje din metal, cu încălcarea prevederilor legale referitoare la colectarea selectivă a deşeurile reciclabile.

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Comercial au verificat un număr de 18 agenţi economici, în vederea obţinerii avizului pentru stabilirea programului de funcţionare.

Poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul evidenţei persoanelor au instruit reprezentanţii asociaţiilor de proprietari cu privire la actualizarea cărţilor de imobil şi a documentelor de informare a locatarilor, ce sunt afişate la parterul blocurilor.