In luna aprilie, Inspecţia de Prevenire din cadrul ISU Prahova a desfăşurat 89 activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor
 
Comunicat ISU Prahova :
În luna aprilie, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a desfăşurat 89 activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor, la obiectivele care intră sub incidenţa domeniilor de producţie/depozitare, deşeuri, sănătate şi cult.
 
Pe timpul verificărilor au fost depistate 304 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, dintre care 92 au fost înlăturate pe timpul desfăşurări acestor acţiuni. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 304 de sancţiuni, cuprinzând 267 avertismente şi 37 amenzi, în cuantum de 68.500 lei.
 
Principalele deficienţe au constat în neasigurarea funcţionării optime a mijloacelor tehnice de primă intervenţie (stingătoare), executarea lucrărilor de modernizare fără solicitarea autorizaţiei de securitate de incendiu, neasigurarea marcării complete a tuturor căilor de acces şi evacuare cu indicatoare de securitate, instalaţii electrice defecte sau exploatate necorespunzător, deficienţe de ordin organizatoric etc.
Cu ocazia controalelor, au fost organizate şi desfăşurate 10 exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă, în caz de incendiu, cu 39 participanţi şi 55 de instruiri la operatori economici şi localităţi cu 163 participanţi.
 
Totodată, au fost emise 6 autorizaţii de securitate la incendiu pentru obiectivele care funcţionau fără acest act administrativ, 20  avize de securitate la incendiu şi 41 activităţi pentru acordare asistenţă tehnică de specialitate.
 
În luna aprilie, personalul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a continuat să desfăşoare, la nivelul întregului judeţ, acţiuni de informare preventivă aferente campaniilor “Nu tremur la cutremur” şi “RISC”, campanii ce vizează transmiterea către populaţie a informaţiilor corecte privind modul de comportare în cazul producerii unui cutremur, respectiv a informaţiilor ce urmăresc reducerea incidentelor de natura incendiilor, exploziilor etc., care sunt cauzate de improvizaţii la instalaţiile de gaze naturale şi electricitate, precum şi de coşuri de fum necurăţate.