DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI PRAHOVA, este partener în cadrul proiectului „TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”
 
 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI PRAHOVA, este partener în cadrul proiectului „TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, proiect  derulat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu cele 47 de Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 
Scopul proiectului îl constituie creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială şi a numărului de asistenţi maternali la nivelul comunităţii, prin introducerea de instrumente şi proceduri şi prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sistem.
Prin intermediul proiectului care se derulează în perioada 2019 – 2023, D.G.A.S.P.C. Prahova va realiza profesionalizarea unui număr de 220 asistenţi maternali din reţeaua existentă, precum şi extinderea reţelei prin profesionalizarea şi angajarea unui număr de 196 asistenţi maternali profesionişti care vor asigura protecţia atât pentru copiii părăsiţi în unităţile sanitare sau victime ale abuzului/ neglijenţei pentru care se impune stabilirea unei măsuri de protecţie, cât şi pentru copiii proveniţi din centrele rezidenţiale incluse în procesul de restructurare/ închidere.
De la data începerii activităţilor şi până în luna aprilie 2021 au fost înregistrate următoarele rezultate intermediare:
Înregistrarea unui număr de 473 cereri din partea persoanelor interesate de profesia de asistent maternal 
Evaluarea unui număr de 449 solicitări în vederea obţinerii atestatului de asistent maternal
Atestarea şi angajarea unui număr de 112 asistenţi maternali conform planificării pentru perioada de referinţă (54 în anul 2019, 48 în 2020 şi 10 primele 4 luni ale anului 2021), urmând ca în perioada următoare să fie atestaţi încă 84 de asistenţi maternali (43 până la sfârşitul anului 2021, 19 în 2022 şi 22 în 2023)
Asigurarea protecţiei de tip familial la cei 112 asistenţi maternali profesionişti nou atestaţi, pentru 216 copii proveniţi atât din rândul copiilor părăsiţi în unităţile sanitare sau victime ale abuzului/ neglijenţei, cât şi al celor din centrele rezidenţiale incluse în procesul de restructurare/ închidere. Din totalul de 216 copii, 37 sunt încadraţi în grad de handicap.   
Derularea programelor de consiliere pentru copii şi asistenţii maternali
Organizarea unui număr de 13 de sesiuni de formare iniţială a solicitanţilor 
Derularea activităţilor de informare şi conştientizare prin publicarea a 49 comunicate de presă.
Activităţile sunt finanţate prin intermediul proiectului POCU/480/4/19/127169 „TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei. Prioritatea de investiţie 9.iv: Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operaţiune compozită OS. 4.5, 4.14 - Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali. 
În acest context D.G.A.S.P.C. Prahova continuă campania de identificare şi recrutare a persoanelor care sunt interesate de profesia de asistent maternal profesionist.
Persoanele interesate pot depune cereri sau pot solicita informaţii suplimentare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, din Ploieşti, Şoseaua Vestului nr. 14-16, Serviciul Management de caz pentru asistenţi maternali profesionişti, telefon/ fax: 0244/ 586.100, 0244/ 511.400, interior 233, e-mail: dgaspcph@yahoo.com sau ampdgaspcph@gmail.com.
 
Sursa:Comunicat DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI PRAHOVA
Foto cu caracter ilustrativ