START atelierelor de Scriere Creativa  dedicate copiilor şi tinerilor din Ploieşti

 

 

 

Cum încep să scriu?

Cum îmi pot dezvolta tehnicile de scriere ale operelor deja începute?

Începând cu luna Mai 2021, Ana Lucreţia NEDELCU - filolog, scriitoare, trainer în scrierea creativă şi lucrător de tineret acreditat, cu un background de peste 10 ani în management de proiect şi educaţie nonformală, va susţine, în cadrul L`ecole de Belle Arte din Ploieşti, cursuri profesioniste de Scriere Creativǎ, dedicate copiilor ṣi tinerilor cu vârsta între 11 ṣi 25 de ani, axându-se pe toate tipurile de scriiturǎ: Liricǎ, Prozǎ, Scenaristicǎ (film/teatru), Jurnalism.

Scrierea creativă s-ar traduce prin “arta de a inventa ceva”, în mod evident tot ceea ce presupune produsul finit al actului în sine: personaje, intrigă, expunerea unor trăiri în formă liricǎ, percepţii ale unui cadru social real etc. Scrierea creativă este considerată a fi o operă originală a exprimării de sine. Scopul creaţiei în scris este de a împărtăşi experienţa umană într-un mod constructiv şi atractiv. Primul lucru în exprimarea actului creator scriitoricesc este folosirea imaginaţiei. Această iniţiativă de exprimare în scris nu presupune abordarea unui stil academic şi nici pur moralist, ci presupune, în primul rând, exprimarea trăirii la primul impuls.

Scrierea creativă este şi un exerciţiu care ne activează emisfera dreaptă a creierului, responsabilă de potenţialul nostru creator, imaginaţia ṣi inovaţia. Este important ca aceastǎ emisferă să fie pe deplin exploatatǎ, deoarece ne dezvăluie noi abilitǎţi, talente ṣi ne conṣtientizeazǎ emoţii pe care le putem folosi constructiv în activitatea noastră de zi cu zi.

Obiectivul cursurilor este de a propune un experiment de tehnici de scriere prin care orice persoanǎ sǎ-ṣi poatǎ înţelege ṣi descoperi potenţialul creator, imaginativ, sǎ se poatǎ înţelege mai bine pe sine, sǎ poatǎ identifica capacitatea proprie de raportare la mediul ṣi oamenii din jur, sǎ-ṣi poatǎ exprima liber emoţiile, ideile ṣi gândurile.

Scop:

  • promovarea lecturii în rândul copiilor/tinerilor;

  • dezvoltarea unor competenţe-cheie de analiză şi înţelegere a textului, precum şi de gândire critică şi discurs public;

  • dezvoltarea laturii creative ṣi imaginative a copiilor/tinerilor prin exerciţii interactive de creaţie literară;

  • implicarea copiilor/tinerilor într-o activitate plăcută de inovaţie literară cu scop de auto-descoperire;

  • folosirea şi promovarea metodologiei educaţiei nonformale;

 

Cursurile vor fi axate atât pe o parte teoreticǎ, pentru înţelegerea anumitor concepte literare ṣi istorice în domeniu, cât mai ales pe partea practicǎ, de creaţie propriu-zisǎ, prin metode specifice. Un punct important în abordarea atelierelor va fi perspectiva nonformalǎ, interactivǎ ṣi integrativă, datoratǎ background-ului profesional al Anei, dar ṣi al celui artistic (coregrafic) şi al studiului autodidact al psihologiei moderne aplicate.

Pentru mai multe detalii despre înscriere: 0748 929 255; bellearteploiesti@gmail.com; www.bellearte.ro

(!) Ultima zi pentru înscrieri: 30 aprilie 2021

***Pagină trainer: https://www.facebook.com/LiterAnART