Finanţare de 248.204 Euro prin programul Active Citizens Fund România pentru incluziunea tinerilor vulnerabili
Organizaţia Umanitară CONCORDIA a primit o finanţare de 248.204,61 Euro prin programul Active Citizens Fund pentru implementarea proiectului „Tineri activi şi responsabili!“,  care are ca scop incluziunea socială a tinerilor din grupuri vulnerabile social şi creşterea capacităţii şi sustenabilităţii ONG-urilor şi sectorului societăţii civile care dezvoltă proiecte destinate acestor tineri. Valoarea totală a proiectului este de 279.874,61 Euro şi este implementat în perioada martie 2021 – august 2023 de către Organizaţia Umanitară CONCORDIA, în Bucureşti şi Ploieşti, alături de doi parteneri, A.R.T Fusion şi Norwegian Aid.
În ciuda progresului înregistrat în ultimii 10 ani, sărăcia persistentă şi inegalităţile extinse au afectat semnificativ atingerea justiţiei sociale şi incluziunea grupurilor vulnerabile. Provocările principale ale societăţii româneşti rămân legate de obţinerea echităţii sociale pentru grupurile vulnerabile, în mare parte afectate de sărăcie şi excluziune socială. Tinerii din categorii vulnerabile sunt unul dintre grupurile cele mai afectate de sărăcie şi excluziune socială, cu acces limitat la educaţie, locuri de muncă, locuinţe, viaţă culturală, servicii specializate adecvate etc. care să asigure participarea lor totală la viaţa comunităţii. În acest context, implicarea autorităţilor locale, a comunităţii, dar şi a tinerilor din medii vulnerabile în implementarea unor soluţii locale pentru reducerea inegalităţilor şi prevenirea instituţionalizării, a abandonului şcolar şi violenţei în rândul tinerilor este limitată.
Proiectul „Tineri activi şi responsabili!“ vine în sprijinul a 120 tineri din grupuri vulnerabile social cu vârste cuprinse între 14 şi 35 de ani şi îşi propune creşterea capacităţii de participare activă a tinerilor la dezvoltarea comunităţii şi la combaterea excluziunii sociale, creşterea accesului la servicii integrate care să contribuie la incluziunea lor socială şi dezvoltarea unui model de intervenţie integrată pentru tinerii care se află în sistemul de protecţie specială sau care au părăsit acest sistem. De asemenea, 20 de specialişti care lucrează cu tineri din grupuri vulnerabile vor participa la cursuri de formare care îi vor ajuta să aibă instrumentele necesare gestionării eficiente şi corecte a situaţiilor în munca directă cu această categorie de beneficiari, îmbinând teoria cu practica şi exerciţii de reflectare la nivel personal. 
Proiectul are şi o componentă de transfer de know how de la parteneri din statul norvegian, prin seminarii pe teme legate de justiţie socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile.
Tinerii vor forma grupuri consultative care vor dezbate aspecte legate de drepturile copiilor şi tinerilor, aşteptări, oportunităţi, facilităţi legislative pe care le percep ca necesare şi procese de cetăţenie. Aceştia vor participa la consiliere socială şi profesională, fiind implicaţi direct în dezvoltarea unor instrumente pentru lucrul cu tinerii din grupuri vulnerabile, care îmbină elemente din sfera intervenţiilor sociale, educaţionale şi de creştere a capacităţii tinerilor de a se implica în dezvoltarea comunităţii. O altă metodă inovativă de intervenţie comunitară prin care se vor găsi soluţii împreună cu tinerii pentru rezolvarea problemelor din sfera legislaţiei va fi Teatrul Legislativ. 
 „Încercăm să venim în sprijinul acestor tineri, care de multe ori nu au pregătirea necesară să ia viaţa în piept şi care nu au avut ocazia să îşi exprime părerile şi să îşi facă vocea auzită. Prin acest proiect vrem să le dăm încrederea şi instrumentele necesare ca ei să devină conştienţi de propria voce şi să devină persoane responsabile, capabile să îşi autogestioneze organizarea propriei vieţi şi să contribuie activ la dezvoltarea comunităţii din care fac parte.“ – Diana CERTAN, Director Executiv Comunicare şi Fundraising CONCORDIA România.
Proiect derulat de Organizaţia Umanitară CONCORDIA în parteneriat cu A.R.T Fusion şi Norwegian Aid, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este incluziunea socială a tinerilor din grupuri vulnerabile social şi creşterea capacităţii şi sustenabilităţii ONG-urilor şi sectorului societăţii civile care dezvoltă proiecte destinate acestor tineri.