Special Olympics România anunţă începerea Programului de Advocacy pentru Persoanele cu Dizabilităţi Intelectuale - Lideri prin sport
Fundaţia Special Olympics din România (FSOR) anunţă începerea proiectului ”Lideri prin sport – Programul de Advocacy pentru Persoanele cu Dizabilităţi Intelectuale”, derulat în parteneriat cu Asociaţia de Sprijin pentru Constituirea, Dezvoltarea şi Managementul Structurilor Sportive (ASCDMSS) cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul este implementat în colaborare cu Special Olympics Islanda.
Durata este de 36 de luni (1 februarie 2021 – 31 ianuarie 2024) şi va ajunge în 15 judeţe din ţară.
Scopul proiectului este de a forma persoane cu dizabilităţi intelectuale (PDI) în tehnici de advocacy, leadership şi auto-reprezentare, care să constituie Comitetul Sportivilor Lideri Special Olympics pentru a aborda autorităţile locale şi pentru a solicita acces la baze sportive pentru antrenamente şi fonduri publice pentru organizarea de competiţii sportive. De asemenea, se va coagula reţeaua informală Comitetul Sportiv National Special Olympics, cu scopul de a reprezenta persoanele cu dizabilităţi intelectuale (PDI) şi de a milita pentru drepturile lor, de a întări capacităţile PDI şi a îmbunătăţi accesul lor la practicarea sportului. 
Sub sloganul ”EU POT!”, proiectul ”Lideri prin sport” va sprijini 675 de PDI din 15 judeţe să îşi îmbunătăţească starea de sanatate prin practicarea de activităţi sportive adaptate în mod regulat, să dobândească abilităţile necesare pentru a face advocacy şi să devină parte a unor structuri sportive care să le reprezinte interesele pe plan local şi national. 
”Accesul persoanelor cu dizabilităţi la facilităţi sportive este extrem de limitat în România, cu efecte asupra sănătăţii şi incluziunii lor sociale. Autorităţile trebuie să le asigure condiţii pentru practicarea sportului şi să sprijine activitatea organizaţiilor lor sportive. Totuşi, realitatea ne arată că persoanele cu dizabilităţi intelectuale iau parte la activităţi sportive în mică măsură. Motivele ţin de necunoaşterea legislaţiei de către unele PDI, lipsa unei forme de organizare pe plan local (de tipul cluburilor sportive), practica foarte redusă a auto-reprezentării (advocacy) şi a conceperii unor planuri coerente de acţiune. Proiectul propune activităţi care să crească abilităţile sociale ale PDI, să le dezvolte capacitatea de auto-reprezentare şi advocacy, activităţi care să îi scoată din izolare şi să-i aducă în centrul comunităţilor din care fac parte, nu ca asistaţi social, ci ca Sportivi Lideri care ştiu şi pot să îşi ceară drepturile” – a declarat Viorel Mocanu, Directorul Sportiv al Fundaţiei Special Olympics România.
 
Cele mai importante activităţi ale proiectului ”Lideri prin sport”:
- 60 de Sportivi Lideri (SL) cu dizabilităţi intelectuale din 15 oraşe din România vor fi instruiţi în tehnici de advocacy şi leadership şi vor aborda autorităţile locale pentru a solicita acces gratuit la baze sportive pentru antrenamente săptămânale şi fonduri publice pentru organizarea de competiţii sportive. 
- Alte 75 de persoane cu dizabilităţi intelectuale (PDI) vor fi instruite în tehnici de auto-reprezentare. 
- Se va forma Comitetul Sportivilor Lideri Special Olympics (CSLSO) cu misiunea de a prezenta drepturile acestei categorii de persoane şi beneficiile practicării sportului de către acestea. 
- Vor fi înfiinţate 7 Cluburi Sportive cu Certificat de Identitate Sportivă (CSCIS), dedicate PDI, acestea urmând a fi implicate în activităţi alături de alte 8 cluburi existente.
- Reprezentanţii cluburilor sportive şi ai Comitetului Sportivilor Lideri vor învăţa de la organizaţia parteneră ASCDMSS şi de la colaboratorii de la Special Olympics Islanda cum să facă demersuri de advocacy pentru a obţine acces gratuit la baze sportive pentru antrenamente şi cum să obţină fonduri de la autorităţile locale. 
- Se va crea reţeaua informală Comitetul Sportiv Naţional Special Olympics, cu rol de reprezentare a PDI şi de punere în practică a legislaţiei UE privind nediscriminarea în sport. În acest sens, CSNSO va facilita întâlniri cu factori de decizie, va oferi informaţii pentru cele 15 cluburi sportive, va conlucra cu Comitetul Sportivilor Lideri SO şi cu ASCDMSS, cu scopul facilitării accesului persoanelor cu dizabilităţi intelectuale la baze sportive şi la activităţi sportive dedicate. 
- Se vor organiza Conferinţa Naţională „LIDERI prin SPORT” (care va aduce împreună 90 de participanţi interesaţi de problematica sportului adaptat) şi 15 competiţii sportive locale, 2 regionale şi 1 naţională.
- 540 de PDI din 15 judeţe vor participa la antrenamente şi competiţii sportive adaptate.
- Proiectul se desfăşoară pe parcursul a 36 de luni şi este implementat în 15 judeţe: Arad, Bacău, Botoşani, Braşov, Bucureşti-Ilfov, Cluj, Constanţa, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Vâlcea, Prahova, Sibiu şi Timiş.
 
Proiectul Lideri prin sport este derulat de Fundaţia Special Olympics din România în parteneriat cu Asociaţia de Sprijin pentru Constituirea, Dezvoltarea şi Managementul Structurilor Sportive (ASCMSS) şi beneficiază de o finanţare în valoare de 236.088 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conţinutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informaţii accesaţi www.eeagrants.org. Informaţii despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro
*Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă
 
Despre Fundaţia Special Olympics din România 
Există peste 200 de milioane de persoane cu dizabilităţi intelectuale în întreaga lume, din care aproximativ 130.000 în România. Special Olympics România îşi doreşte, încă de la înfiinţarea sa din 2003, să ajungă la fiecare dintre ei şi familiile lor prin competiţii, cursuri, evaluari ale stării de sănătate, evenimente de strângere de fonduri şi prin soluţii sustenabile pentru creşterea angajabilităţii persoanelor adulte cu dizabilităţi intelectuale.
Informaţii şi fotografii despre Special Olympics România: www.specialolympics.ro,
Contact: Oana Grecea, PR & Comunicare, Tel: 0722 544 601, o.grecea@specialolympics.ro 
Despre Asociaţia de Sprijin pentru Constituirea, Dezvoltarea şi Managementul Structurilor Sportive (ASCDMSS) 
Asociaţia a încheiat relaţii de parteneriat şi colaborare cu peste 12 Federaţii Sportive şi reprezintă interesele a peste 20 de Cluburi Sportive din mai multe judeţe şi ramuri sportive. Cu ajutorul personalului specializat, ASDCMSS a asigurat consultanţa de specialitate cu ocazia demersurilor care au avut drept rezultat înfiinţarea a două noi Federaţii Sportive (Darts şi respectiv Chanbara), fiind certificată de Ministerul Tineretului şi Sportului ca structură în cadrul Sistemului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport din România.
Despre Special Olympics Islanda
SO Islanda sprijină integrarea socială prin sport a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale organizând pe tot parcursul anului, antrenamente şi competiţii sportive dedicate persoanelor cu dizabilităţi intelectuale. SO Islanda este parte dintr-un organism similar ca organizare cu reţeua informală Comitetul Naţional Sportiv SO, are o bogată practică în advocacy, rezultatele fiind atât în domeniul sportului (acces la săli/terenuri/ baze sportive pentru PDI şi antrenorii lor), cât şi în cel al vizibilităţii PDI în comunităţi şi la nivel naţional. 
Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanţat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparităţile economice şi sociale şi a consolida relaţiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare şi statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorţiul compus din Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Fundaţia pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Fundaţia PACT şi Frivillighet Norge, care acţionează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societăţii civile şi a cetăţeniei active şi creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmăreşte dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii şi capacităţii sectorului societăţii civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetăţeniei active şi a drepturilor omului şi consolidând în acelaşi timp relaţiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Pentru mai multe informaţii despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesaţi www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informaţii despre Granturile SEE şi Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro.
 
Sursa:Comunicat Fundaţia Special Olympics România