Workshop –Profesori de Nota 10!  NLPEducativ pentru dascăli.

În zilele de 10-12 februarie 2017  va avea loc primul seminar de NLPEducativ pentru profesori din Ploieşti, în cadrul Centrul Educaţional şi After School "RAMI KIDS"

Workshop-ul este susţinut de doamna Magdalena Toma - psiholog, trainer, Master NLP Practitioner, Consilier NLP Integrativ, specialist în ştiinţe umaniste, cu o vechime de peste 16 ani în domeniul dezvoltării umane.

Augusto Cury spunea ”Există o lume care aşteaptă să fie descoperită în fiecare copil şi în fiecare tânăr. Numai cel care nu se află închis în propria sa lume, reuşeşte s-o descopere.

Educatia este singura cale spre evoluţia umană.  Astfel, avem nevoie de cei mai buni pedagogi pentru a pregăti adulţii de mâine.

Dacă pentru dezvoltarea unor deprinderi strict didactice profesorii sunt încurajati să participe la cursuri formale, de specialitate, pe latura dezvoltării personale există prea puţine cursuri ce se adresează în mod particular acestora. Asta în contextul în care, realitatea ne-a demonstat că mulţi profesori întâmpină multe dificultăţi în activitatea lor de la catedră.  Iar la un simplu interviu, mulţi elevi îşi exprimă dezinteresul faţă de  ceea ce se predă în clasa de curs şi implicit faţă de materia predată.

Câţi profesori vor primi oare nota 10 la o evaluare realizată de elevi  ??

A devenit esenţial  ca un profesor să ţină pasul cu cerinţele copiilor, să răspundă nevoilor lui, să îi stârnească interesul pentru învăţare şi să-l ghideze în a-şi dezvolta abilităţile necesare succesului în viaţă.

Profesorii vor trebui să înţeleagă că sunt partenerii copiilor în acest demers educaţional  şi că sunt în egala măsură responsabili de rezultatul  educaţiei.

Astăzi, mai mult decât altădată, tinerii au nevoie de modele, au nevoie de metode noi şi atractive de învăţare, au nevoie de recunoaşterea identităţii, de încurajare şi nu criticare, de suport şi dăruire.

Să fii dascăl în România de astăzi nu este deloc uşor. Condiţiile de muncă nu sunt dintre cele mai bune, materialele didactice sunt învechite sau lipsesc cu desăvârşire, consumul nervos este mare, elevii sunt tot mai marcaţi de tranformările socio-economice, iar familiile lor sunt tot mai neinteresate de legătura cu şcoala. Poate mulţi dintre profesori  nu au avut ca primă opţiune această profesie.

Şi totuşi, au ajuns la catedra! Stau zilnic în faţa a zeci de elevi şi au o responsabilitate socială de a fi educatori, îndrumători şi făuritori de caractere.

Seminarul Profesori de Nota 10! vină să răspundă tocmai acestor nevoi ale profesorilor. În cadrul acestuia sunt abordate teme de dezvoltare personală şi echilibrare emoţională adaptate necesităţilor dascălilor.

Dezvoltarea personală şi profesională a profesorilor are ca scop asigurarea accesul la un învăţământ de calitate care să corespundă cerinţelor viitorului.

Pentru că  se urmăreşte succesul, performanţa, reuşita şi echilibrul interior, seminarul este unul circumscris programării neuro-lingvistice sau pe scrurt NLP.

Programarea neuro-lingvistica este, probabil, cel mai bine cunoscută ca un instrument de dezvoltare personală şi un program de auto-motivare, dar în ultimii ani a capatat foarte multă importanţă şi în lumea educaţiei, profesorii au descoperit faptul că principiile şi metodele NLP au reale rezultate în activitatea cu elevi. Programarea neuro-lingvistică este o ştiinţă clară, precisă şi uşor aplicabilă imediat.  NLP – ul este studiul felului în care funcţionează omul, în care el înţelege viaţa, în care el îţi construieşte o serie de mecanisme cu care îţi propune să ”vâslească prin viaţa”

Programarea neuro-lingvistică– este o tehnologie de eficientizare a comunicării, de modificare a comportamentului şi de obţinere a succesului prin modul în care noi gândim, simţim şi acţionam.

Domeniu vast al psihologiei aplicate, a debutat acum 30 de ani, datorită modelării strategiilor de succes din diferite domenii: comunicare, psihologie, antropologie, cibernetică etc. Pornind de la analiza studiilor şi bunelor practici a renumiţilor psihoterapeuti: Milton Ericson (Hipnoza Ericsoniana), Virginia Satir (Terapia familiei), Fritz Perls (terapia Gestalt), Richard Bandler şi John Grinder au reuşit să spargă anumite tipare din psihologia clasică şi tradiţională. Astfel, ei au elaborat un set de modele, metode şi tehnici orientate în vederea sporirii capacităţii de alegere şi de condiţionare a evenimentelor din viaţa noastră. Aceste modele au fost preluate pentru a le face accesibile şi a le transmite oamenilor cu scopul de a-i ajuta să obţină peformanţe. Astăzi, metodele şi tehnicile programării neurolingvistice sunt utilizate în terapie, afaceri, justiţie, educaţie, sport etc.

Profesori de Nota 10! este un workshop inedit, destinat dascălilor curajosi, dornici de performanţe, care sunt conştienţi de valoarea lor în sala de curs şi de rolul activ pe care îl au în viaţa elevilor.

Utilizând tehnici NLP, workshop-ul provoacă şi invită la schimbare oferind bazele pentru atingerea excelenţei.

Ce vor dobândi profesorii prin parcurgerea Workshop-ului ? Vor învăţa modalităţile prin care îşi pot dezvolta capacităţile de comunicare, prin care îşi pot îmbunătăţii relatiilor cu elevi, prin care îşi pot depăşi limitele personale şi îşi pot identifica strategii eficiente de rezolvarea a problemelor, dar mai ales îşi identifică acele resurse personale care să îi ajute să devină un Profesor de Nota 10!.

Şi pentru că emoţiile sunt cele care ne conduc de multe ori în viaţă, vor învăţa cum să le gestioneze eficient în faţa tablei, cum să identifice factorii de stres în relaţia cu clasa de elevi, cum să îşi crească încrederea în propria persoană şi să transmită un mesaj pozitiv copiilor.

Despre competenţele trainer-ului sunt multe de spus,  Magdalena Toma este psiholog,  consilier in dezvoltare personală,  Master NLP Practitioner  având recunoaştere naţională şi internaţională (ARONLP, IANLP), este Consilier NLP Integrativ®, Consultant pentru Psihoterapia Pozitivă, absolventă al Şcolii de Psihoterapie Psihanalitică Szondiană,  licenţiată în drept, fost cadru didactic şi consilier şcolar, doctorant în cadrul Şcolii Naţionale de Stiinţe Politice şi Administrative Bucureşti.

 

 ”Dacă societatea ar plasa educaţia în centrul atenţiei, închisorile ar deveni muzee, poliţiştii ar deveni poeţi, iar psihiatri ar deveni muzicieni” a declarat pentru Info Ploiesti City  doamna Magdalena Toma ( trainer ), citându-l  pe A Cury. 

Cum privim către ziua de mâine depinde doar de noi!