La sediul Penitenciarului Ploieşti a avut loc Bursa locurilor de muncă pentru deţinuţi

La sediul Penitenciarului Ploieşti a avut loc Bursa locurilor de muncă pentru deţinuţi, organizată în colaborare cu Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova.

Găsirea unui loc de muncă după liberare reprezintă o adevărată provocare pentru foştii deţinuţi. Studiile au arătat că rata recidivei se menţine crescută în primul an după liberare, de multe ori datorită lipsei unui loc de muncă.

Pentru succesul componentei de reintegrare socială este necesar ca demersurile iniţiate de sistemul penitenciar (prin intervenţiile realizate cu persoanele custodiate în perioada executării pedepsei) să beneficieze de suportul şi concursul comunităţilor locale, în dubla lor calitate: de parteneri ai serviciului penitenciar şi de beneficiari ai întregului proces de reinserţie socială.

Bursa locurilor de muncă pentru deţinuţi reprezintă una dintre măsurile active în vederea atingerii obiectivului principal al Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Participarea persoanelor private de libertate la Bursa locurilor de muncă reprezintă o activitate devenită tradiţională în sistemul penitenciar care are menirea de a reuni angajatori şi persoane custodiate în unităţile penitenciare, aflate în ultima perioadă de executare a pedepselor privative de libertate şi, în consecinţă, în căutarea unui loc de muncă.

La acest eveniment au fost prezente 70 persoane private de libertate din cadrul Penitenciarului Ploieşti clasificate în regim semideschis, patru potenţiali angajatori şi reprezentanţii AJOFM Prahova care au realizat consilierea şi medierea în accesarea unui loc de muncă după liberare. Astfel de activităţi reprezintă rezultatul efortului comun între partenerii sociali locali, cu sprijinul Agenţiei Judeţene Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova, având ca scop comun sporirea şanselor de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă.