Integrare socială pentru 126 de copii şi tineri proveniţi din sistemul instituţionalizat de protecţie
Organizaţia Umanitară CONCORDIA continuă eforturile de sprijinire a copiilor şi tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie socială prin implementarea proiectului ”Prima cameră – o şansă pentru viitorul tinerilor”. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni şi se adresează copiilor şi tinerilor din Regiunea Sud Muntenia care se pregătesc să părăsească sistemul instituţionalizat de protecţie sau care au părăsit acest sistem în ultimii patru ani. 
 
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă integrarea socio-profesională a 126 de copii şi tineri care vor fi pregătiţi pentru o viaţă independentă. Este bine cunoscută situaţia tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie şi sunt expuşi sărăciei, şomajului sau criminalităţii, neavând dezvoltate suficient abilităţile pentru a trăi independent. Exact această nevoie este adresată prin proiectul ”Prima cameră” în cadrul căruia sunt prevăzute activităţi pentru 36 de minori aflaţi în centre de plasament sau case de tip familial private sau publice din judeţul Prahova şi pentru 90 de tineri care au părăsit deja sistemul de protecţie şi vor urma programul de pregătire socio-profesională din cadrul Şcolii de Meserii CONCORDIA din Ploieşti. 
 
Tinerii şi copiii beneficiari ai proiectului se vor bucura de programe de servicii integrate ce presupun servicii de informare şi consiliere vocaţională, asistenţă socială şi medicală în funcţie de nevoile particulare, suport emoţional şi consiliere psihologică, pentru a fi ajutaţi să depăşească dificultăţile de ordin emoţional care pot reprezenta adevărate bariere în dezvoltarea lor personală. 
 
În cadrul activităţilor proiectate special pentru aceştia, beneficiarii vor deprinde abilităţi care să îi susţină în viitoarea viaţă de adulţi independenţi: comunicare interpersonală, lucru în echipă, încredere în sine, atitudine pentru a depăşi o situaţie de discriminare, gestionarea propriilor resurse financiare şi de timp, autonomine crescută. „Sprijinul acordat tinerilor care ies din sistemul de protecţie este esenţial pentru ca aceştia să se integreze în societate şi să poată duce o viaţă independentă, de adulţi responsabili. Vorbim aici despre a-i învăţa cum să îşi caute un loc de muncă, cum să se prezinte la un interviu de angajare, cum să îşi facă un cont la bancă sau cum să îşi gestioneze un salariu astfel încât să se încadreze cu cheltuielile de la o lună la alta. Acestea sunt competenţe de care are nevoie orice tânăr, indiferent de mediul din care provine. Dar dacă într-o familie este învăţat şi susţinut de către părinţi în primii ani ca adult, pentru tânărul provenit din sistem este mult mai greu. Iar noi suntem aici să îl ajutăm.” spune doamna Elena Matache, Director Executiv Programe şi Proiecte CONCORDIA România.
 
Activităţile se vor desfăşura în cadrul proiectului „Prima cameră – o şansă pentru viitorul tinerilor “, cod MySIS 135085, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 de 36 de luni, cu o valoare totală de 3 865 018,18 RON.