Peste 140.000 de euro oferiţi de PEPCO România pentru 170 de copii aflaţi în dificultate, susţinuţi de Organizaţia Umanitară CONCORDIA Romania
 
PEPCO România a oferit o finanţare de 144.196 de euro prin proiectul „Sprijin educaţional formal şi nonformal pentru copiii aflaţi în dificultate / condiţii vulnerabile“, continuare a proiectului desfăşurat în 2020, care are ca scop prevenirea abandonului familial şi şcolar, prin accesul copiilor din medii defavorizate la educaţie şi sprijinirea părinţilor în vederea îndeplinirii rolului acestora. Valoarea totală a proiectului este de 205.716 de euro şi se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni, în nouă dintre locaţiile Organizaţiei Umanitare CONCORDIA, din Odobeşti (judeţul Dâmboviţa), Ploieşti şi Ariceştii Rahtivani (judeţul Prahova): centre de zi pentru copii şi familii, case de tip familial, Şcoala Primară CONCORDIA şi grădiniţa din comunitatea Mimiu.
În contextul actualei pandemii de COVID-19, populaţia este afectată de o serie de probleme economice şi sociale cauzate de reducerea activităţii în anumite sectoare economice, reorganizarea serviciilor de sănătate, asistenţă socială şi educaţie. Măsurile luate au dus la creşterea riscurilor pentru persoanele aflate în grupuri vulnerabile şi au redus accesul la educaţie, la servicii sociale şi de sănătate şi pierderea locurilor de muncă. Totodată, educaţia este afectată de schimbarea mediului şi a metodelor de predare în on-line pentru că adâncesc inegalităţile pentru copiii din familiile dezvantajate care nu pot pune la dispoziţia copiilor echipamentele necesare, nu au acces la internet şi nu au pregătirea necesară pentru utilizarea acestor metode. 
Prin acest proiect, CONCORDIA îşi propune să rupă cercul sărăciei şi discriminării, oferind copiilor posibilitatea de a urma învăţământul preşcolar, primar şi secundar, precum şi consolidarea familiilor în competenţele lor de sprijin educaţional şi psiho-social. Peste 170 de copii din medii defavorizate vor fi sprijiniţi pentru a avea acces la educaţie, iar părinţii vor fi implicaţi în activităţi pentru sprijinirea programelor şi vor primi suport pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai. 
Se va asigura suport educaţional suplimentar personalizat conceput pentru copiii care au nevoie de mai mult ajutor în recuperarea unor lacune educaţionale, utilizând, de asemenea, educaţie inovatoare folosind dispozitive IT şi instrumente educaţionale on-line, vor avea loc ateliere de formare şi dezvoltare a abilităţilor în arte, sport şi dezvoltare personală, artă şi meşteşuguri, activităţi non-formale şi de timp liber. Familiile copiilor vor primi pachete cu alimente de bază şi produse de igienă şi vor participa la întâlniri periodice şi suport prin consiliere din partea echipei noastre, pe subiecte legate de prevenirea abandonului şcolar sau separarea familiei, igienă, educaţie sexuală, îndrumare pentru locuri de muncă şi abordarea relaţiei copil-părinte.
Pentru copiii fără sprijinul familiei, care locuiesc în casele de tip familial, rămân esenţiale asigurarea spaţiului adecvat şi îngrijirea pentru dezvoltarea lor şi pentru progresul lor educaţional.
 „Continuarea proiectului din acest an reprezintă un real ajutor pentru copiii din familiile care locuiesc în comunităţile extrem de sărace, înscrişi în programele noastre, într-o perioadă în care ei au fost primii uitaţi şi au trăit şi mai mult în sărăcie. Cu sprijinul PEPCO România, un partener strategic important al CONCORDIEI, vom reuşi să mergem mai departe şi să reuşim să îi ţinem în siguranţă pe cei care au nevoie de noi mai mult ca oricând. Suntem recunoscători pentru sprijinul pe care PEPCO România ni-l oferă în această perioadă de grea încercare.“ - Diana CERTAN, Director Executiv Comunicare şi Fundraising CONCORDIA România.
 
Sursa:Comunicat Organizatia Umanitara Concordia Romania