5 unitati spitalicesti din Prahova nu aveau autorizaţiei de securitate la incendiu
Comunicat ISU Prahova :
 În vederea prevenirii situaţiilor de urgenţă, în lunile ianuarie si februarie, la nivelul unităţii noastre au fost întreprinse o serie de măsuri menite să consolideze nivelul de protecţie la nivelul comunităţilor.
 
Astfel, inspectorii de prevenire au derulat activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor, la unităţile sanitare cu paturi, cu suprafaţa peste 600 mp.
 
Pe lângă identificarea şi înlăturarea potenţialelor neconformităţi pe linia apărării împotriva incendiilor, colegii noştri au asigurat instruirea personalului angajat, astfel încât acesta să-şi însuşească şi să respecte regulile de prevenire a incendiilor şi, la rândul lor, să le transmită utilizatorilor.
 
Inspectorii de prevenire din cadrul unităţii noastre au desfăşurat un număr de 37 de controale, dintre care 4 au fost inopinate. Din cele 37 de obiective, 5 obiective funcţionau fără deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, deşi era obligatorie deţinerea acestui document.
 
Pe timpul desfăşurării acestor controale, pompierii militari au constatat o serie de deficienţe care au fost fie remediate pe loc, fie sancţionate şi luate măsuri de rezolvare a lor în cel mai scurt timp.
Numărul total de deficienţe constatate a fost de 242, dintre care 101 au fost sancţionate.
 
Urmare a acestor probleme descoperite de către inspectori pe timpul controalelor, în funcţie de gravitatea lor şi de principiul gradualităţii, s-au aplicat 22 de amenzi contravenţionale în cuantum de 97.500 de lei şi 220 de avertismente.
 
Pe timpul controalelor de specialitate au fost executate 46 activităţi de informare preventivă si 37 de exerciţii de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu, la locul de muncă, fiind implicaţi aproape 1261 de oameni. 
 
Activitatea pompierilor se derulează în sprijinul şi pentru cetăţean, iar obiectivele prioritare ale instituţiei noastre sunt orientate spre eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.
Conform aceleasi surse ,sunt autorizate parţial privind securitatea la incendiu Spitalul de Obstetrica şi Ginecologie, Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte - Pavilion Central, un spital privat şi Spitalul Orăşenesc Sinaia.


Funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu Spitalul Judeţean Ploieşti - Clădire Spital, Secţia Oftalmologie şi Secţia Boli infecţioase, precum şi un spital privat. Alte două clădiri, aparţinând Spitalului de Pneumoftiziologie Floreşti şi unui spital privat, funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu, dar deţin aviz de securitate la incendiu.

Cele 14 clădiri autorizate sunt Spitalul Judeţean Ploieşti - clădire administrativă şi UPU, Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte - Fizioterapie, Spitalul Municipal Câmpina - Ambulatoriu Integrat, Spitalul Orăşenesc Mizil - clădire spital, Spitalul de Psihiatrie Voila - clădire spital şi Pavilion 18, Spitalul CF Ploieşti - corp B, SC Spital Lotus SRL, SC Spital AS Medica SRL - clădiri C1, C2, C3, SC Dentirad Hospital SRL şi Centrul Medical Mediurg - Spital Sf. Anton. 

Foto cu caracter ilustrativ