In judetul Prahova purtarea mastii devine obligatorie in spatiile publice deschise.Restrictii la Breaza
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova s-a întrunit vineri, 09 octombrie 2020, într-o nouă şedinţă extraordinară, organizată în sistem  audioconferinţă, pentru a supune dezbaterii şi aprobării Hotărârea nr.57/09.10.2020 privind aprobarea unor noi măsuri pentru combaterea răspândirii infecţiei cu noul coronavirus şi Hotărârea nr.58/09.10.2020 pentru modificarea scenariilor de lucru pentru mai multe unităţi de învăţământ, situaţii generate fie de creşterea/scăderea ratei de infectare cu SARS-CoV-2, raportată la mia de locuitori, fie de apariţia unor cazuri de COVID-19 în rândul elevilor şi/sau personal didactic şi auxiliar.
 
Prin Hotărârea nr.57 au fost dispuse următoarele:
 
Începând din data de 10.10.2020, pentru oraşul Breaza, din judeţul Prahova, în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori, se decide: limitarea la maximum 50% din capacitate (cu asigurarea unei distanţe de minimum doi metri între mese şi participarea a maximum şase persoane la o masă dacă sunt familii diferite, cu respectarea tuturor măsurilor de protecţie sanitară prevăzute de legislaţia în vigoare) a activităţii cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor; a activităţii restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi limitarea la maximum 50% din capacitate, cu respectarea tuturor măsurilor de protecţie sanitară prevăzute de legislaţia în vigoare, a activităţii operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc.
 
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Breaza va identifica operatorii economici care desfăşoară activităţile precizate mai sus şi le va aduce la cunoştinţă dispoziţiile acestei hotărâri.
 
Începând din data de 10.10.2020, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au peste vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice deschise din judeţul Prahova, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în intervalul orar 06:00-22:00.
 
Administratorii/Proprietarii spaţiilor publice deschise au obligaţia să afişese la loc vizibil informaţii privind măsura aprobată de CJSU Prahova.
 
Prin Hotărârea nr.58, la propunerile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Direcţia de Sănătate Publică Prahova, au fost aprobate următoarele scenarii de lucru pentru o serie de şcoli şi grădiniţe din judeţ:
 
începând cu data de 10.2020, la Şcoala Gimnazială comuna Telega (cu structuri) se dispune desfăşurarea activităţilor didactice prin participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unitatea de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie (Scenariul 1).
 
ca urmare a creşterii ratei de infectare peste 1/1000 de locuitori, se dispune desfăşurarea, începând din 10.2020, a activităţilor didactice prin participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi venirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie (Scenariul 2), pentru următoarele unităţi:
1          Şcoala Gimazială comuna Batrâni cu structuri
 
2          Structurile Şcolii Gimnaziale comuna Păuleşti
 
3          Şcoala Gimazială comuna Sălciile cu structuri
 
4          Şcoala Gimazială comuna Blejoi cu structuri
 
5          Şcoala Gimazială comuna Gura Vadului cu structuri
 
6          Liceul Teoretic „A Vlaicu” Breaza cu structuri
 
7          Şcoala Gimazială comuna Poiana Câmpina cu structuri
 
8          Şcoala Gimazială comuna Plopu cu structuri
 
9          Şcoala Gimazială comuna Gherghiţa cu structuri
 
10        Şcoala Gimazială comuna Ariceştii Rahtivani cu structuri
 
11        Şcoala Gimazială comuna Băneşti cu structuri
 
12        Şcoala Gimazială comuna Măgureni cu structuri
 
13        Şcoala Profesională Bălţeşti cu structuri
 
14        Şcoala Gimazială comuna Gura Vitioarei cu structuri
 
15        Şcoala Gimazială comuna Puchenii Mari cu structuri
 
16        Şcoala Gimazială comuna Filipeştii de Târg cu structuri
 
17        Şcoala Gimazială comuna „Inv.Radu Ion„ comuna Albeşti Paleologu cu structuri
 
18        Colegiul „Ferdinand I” comuna Măneciu cu structuri
 
19        Şcoala Gimazială „Gheorghe Costescu” comuna Aluniş cu structuri
 
20        Şcoala Gimazială comuna Vadu Săpat cu structuri
 
21        Liceul Tehnologic comuna Ciorani cu structuri
 
22        Şcoala Gimazială „Prof Eugen Corbu” comuna Tătaru cu structuri
 
23        Şcoala Gimazială „Prof Dinu Mihail Dan” comuna Tomşani cu structuri
 
24        Liceul Tehnologic  Mecanic Câmpina
 
25        Şcoala Gimazială ”I Câmpineanu” Campina
 
26        Şcoala Gimazială Centrală Câmpina
 
27        Şcoala Gimazială „Al I Cuza“ Câmpina
 
28        Şcoala Gimazială Sanatorială Voila Câmpina
 
29        Grădiniţele nr.5, 6, 8 şi Grădiniţa cu program normal „Iulia Hasdeu” Câmpina
 
30        Şcoala Gimazială comuna Surani cu structuri
 
31        Şcoala Gimazială comuna Brazi cu structuri
 
32        Şcoala Gimazială „Prof. Oprea Mihai” sat Negoieşti, comuna Brazi cu structuri
 
33        Liceul ”S Stolnicu” , Şcoala Gimazială nr.2 Comarnic + structuri
 
34        Şcoala Gimazială „Mitropolit Pimen Georgescu”, com Proviţa de Sus cu structuri
 
35        Şcoala Gimazială comuna Salcia cu structuri
 
36        Şcoala Gimazială „Gh Dibos” comuna Mănesti cu structuri
 
37        Şcoala Gimazială comuna Fântânele cu structuri
 
38        Şcoala Gimazială „Andrei Nicolescu-Pacureti” com Pacureti cu structuri
 
39        Şcoala Gimazială comuna Talea cu structuri
 
40        Şcoala Gimazială comuna Scorţeni cu structuri
 
ca urmare a înregistrării unor cazuri de infecţie cu noul coronavirus fie în rândul elevilor,
fie în cel al cadrelor didactice, CJSU a aprobat propunerile de trecere în Scenariul 3 de lucru (exclusiv online), începând cu data de 09.10.2020 pentru următorele situaţii:
 
1          Colegiul Naţional „Al I Cuza” Ploieşti-Cls.a XII-a B
 
2          Liceul Tehnologic „C. Cantacuzino” Băicoi-Cls. a VIII-a B
 
3          Şcoala ”N Simache” Ploieşti  -Cls. a II-a C
 
4          Grădiniţa Cioceni, structură a Şcolii Gimnaziale „Inv.Radu Ion” Vadu Părului
 
5          Şcoala Gimnazială „Nestor Urechia” Buşteni – Cls a VIII-a
 
6          Grădiniţa pp „Scufiţa Roşie” Ploieşti-ANEXA (str. Roşiori) cu program normal
 
7          Şcoala Gimnazială „Al I Cuza” Câmpina-Cls a II-a
 
8          Grădiniţa cu pp nr. 30 Ploieşti
 
9          Grădiniţa cu pn şi pp „Castelul fermecat” Breaza –grupa mică
 
10        Şcoala Gimnazială „IA Bassarabescu“ Ploieşti
 
            În perioada de suspendare a cursurilor, conducerile instituţiilor de învăţământ vor dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:
 
a) curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor;
b) dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor instituţiei de învăţământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete;
c) pe perioada celor 14 zile de suspendare toţi contacţii direcţi din cadrul instituţiei de învăţământ ai cazurilor confirmate vor fi izolaţi/carantinaţi la domiciliu.
Măsurile de limitare a impactului riscului răspândirii infecţiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 vor fi actualizate ori de câte ori situaţia o impune.
 
Hotărârile CJSU nr. 57 şi nr. 58  din data de 09.10.2020 vor putea fi consultate şi pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.
 
Sursa:Comunicat Prefectura jud.Prahova 
 
Foto cu caracter ilustrativ