Ploiestenii  pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, atât de la bugetul local, cât şi de la bugetul de stat
 
Primăria Municipiului Ploieşti, prin Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare, informează cetăţenii Municipiului Ploieşti, solicitanţi ai ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu ENERGIE ELECTRICĂ sau GAZE NATURALE,  care au optat pentru schimbarea furnizorului şi alegerea unui alt furnizor de pe piaţa concurenţială, că pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, atât de la bugetul local, cât şi de la bugetul de stat, cu respectarea următoarelor  condiţii:
CONDIŢII SOLICITANT:
Cererea-declaraţia pe propria răspundere sa fie însoţită, pe lângă celelalte documente justificative,  de copia de pe contractul încheiat cu noul furnizor şi o factură recentă emisă de acesta.
 
CONDIŢII FURNIZOR:
Obligativitatea deschiderii unui cont bancar de tip ESCROW şi comunicarea acestui cont, atât Agenţiei Judeţene pentru Plăţi si Inspecţie Socială Prahova, cât şi Serviciului Contabilitate din  cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti;
 
Transmiterea către consumatori a facturilor reprezentând consumul efectiv de gaze naturale, respectiv de energie electrică, care vor conţine, în mod obligatoriu, defalcat ajutorul pentru încălzirea locuinţei precum şi suma individuală de plată stabilită ca diferenţă între contravaloarea consumului şi ajutorul acordat.
 
Furnizorii de energie electrică, respectiv de gaze naturale să marcheze în sistemul informatic clienţii beneficiari ai ajutorului de încălzire şi să întreprindă toate măsurile pentru evitarea deconectării clienţilor beneficiari ai acestui sprijin financiar pentru suma care va fi decontata prin ajutorul de încălzire.
 
Informaţii suplimentare se pot  obţine de pe site-ul Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti, (www.asscploiesti.ro ), la adresa de e-mail aju@asscploiesti.ro , sau la numerele de telefon 0244-384.924, 0244-384.920, 0244-384.947.
 
Sursa:Primaria mun.Ploiesti/Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare
 
Foto cu caracter ilustrativ