Organizaţia Umanitară CONCORDIA îşi extinde centrele de zi pentru copii şi familii în judeţul Dâmboviţa
230 de copii şi familiile lor vor fi sprijiniţi prin servicii sociale integrate în Prahova şi Dâmboviţa    
 
Organizaţia Umanitară CONCORDIA îşi extinde centrele de zi pentru copii şi familii din comunităţile extrem de sărace din judeţele Prahova, prin inaugurarea unui centru nou în judeţul Dâmboviţa. 230 de copii din 65 de familii din Ploieşti şi Comuna Odobeşti (Dâmboviţa) vor fi susţinuţi să rămână în sânul familiei, în ciuda dificultăţilor materiale cu care acestea se confruntă, şi să meargă la şcoală. Activităţile se vor desfăşura în cadrul proiectului „Servicii de calitate în comunitate - sprijin pentru o creştere durabilă şi incluzivă a comunităţilor din Odobeşti / Dâmboviţa şi Ploieşti“, realizat în parteneriat cu Primăria Comunei Odobeşti (Dâmboviţa) pe o perioadă de 30 de luni, cu o valoare totală de 5.788.973 lei.
 
Obiectivul principal al proiectului este creşterea calităţii vieţii pentru familiile care se confruntă cu un risc de excluziune socială asociat cu riscul separării copilului de familie, prin dezvoltarea şi implementarea de servicii integrate care să conducă la o dezvoltare durabilă, sustenabilă şi incluzivă a comunităţilor în ansamblu şi dezvoltarea capacităţii autorităţilor publice locale. „Sprijinul social prin centre de zi pentru copii şi familiile defavorizate este o parte importantă a activităţii noastre şi este, de asemenea, un motor pentru inovaţie şi extindere. Ne-am dorit foarte mult să mergem în alte locuri unde este nevoie de servicii sociale pentru copii şi am discutat cu autorităţile pentru a vedea ce putem face împreună. Am păstrat acest plan şi acest vis aproape de sufletele noastre şi, când am ajuns la Odobeşti, am văzut că aici suntem foarte aproape de punerea în practică a acestui tip de serviciu, ca prim pas către extinderea serviciilor noastre la nivel naţional.“, spune doamna Elena Matache, Director Executiv Programe şi Proiecte CONCORDIA România. 
 
Proiectul se va desfăşura în trei centre de zi pentru copii şi familii de pe raza municipiului Ploieşti şi comunei Odobeşti (Dâmboviţa). Vor fi oferite servicii sociale integrate în vederea prevenirii abandonului familial, şcolar şi evitarea instituţionalizării copiilor. Serviciile vor include asistenţă şi consiliere socială şi psihologică, sprijin pentru teme şi orientare şcolară, dezvoltarea deprinderilor de viaţă, servicii de petrecere a timpului liber, hrană, rechizite şi alte materiale necesare, implicare civică, asistenţă medicală şi consiliere pentru accesarea serviciilor medicale publice, igienizarea şi menţinerea curăţeniei în spaţiul de locuit şi sprijin pentru reintegrarea în comunitate.
 
„Suntem bucuroşi că am reuşit să încheiem acest parteneriat cu Organizaţia Umanitară CONCORDIA, un partener puternic, cu o vastă experienţă în domeniul social. Împreună vom găsi soluţii care să răspundă nevoilor familiilor din comunităţile sărace din Odobeşti şi, prin implementarea acestui proiect, vom aduce schimbări importante în comunitatea noastră.”, spune domnul Alecu Niculae, Primarul Comunei Odobeşti, judeţul Dâmboviţa. 
 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
 
Date contact: 
Raluca Anca | Manager Proiect | raluca.anca@concordia.org.ro | M 0730 099977
____________
 
Despre CONCORDIA 
 
CONCORDIA este o organizaţie neguvernamentală internaţională, independentă, dedicată sprijinirii copiilor, tinerilor şi familiilor aflate în nevoie, spre o viaţă mai independentă şi mai responsabilă. Proiectele noastre se derulează în Bucureşti, Ploieşti şi Ariceştii Rahtivani, Judeţul Prahova, şi se adresează unui număr de peste 2.000 de persoane în fiecare an.
Pentru mai multe informaţii accesaţi www.concordia.org.ro.
 
Sursa:Comunicat Organizatia Umanitara Concordia Romania