ASOCIATIA ” PRAHOVA IN ACTIUNE ”.COMUNICAT DE PRESĂ.Donaţie cu impact major comunitar!
Asociaţia Prahova în Acţiune a decis să vină în sprijinul comunităţii ploieştene printr-o donaţie extrem de valoroasă pentru oraşul nostru.
Iniţiatorul proiectului aerploiesti.ro, avocatul Răzvan Toma Stănciulescu a decis donarea primei reţele independente de măsurare a calităţii aerului către comunitatea ploieşteană. Acest proiect a fost constituit în scopul conştientizării, activării şi implicării cetăţenilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu.
Aparatele uRADMonitor fac parte din reţeaua internaţională creată şi dezvoltată de inovatorul Radu Motişan, premiat în cadrul PatriotFest pentru contribuţia adusă siguranţei Statului Român. Măsurătorile realizate cu ajutorul celor 10 aparate Uradmonitor Model A3 şi Smoggie produse de firma Magnasci SRL din Timişoara au fost certificate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială. 
La dezvoltarea proiectului aerploiesti.ro au contribuit cu resurse materiale şi de timp atât voluntarii Asociaţei Prahova în Acţiune (prin realizarea site-ului, precum şi prin montarea şi găzduirea aparatelor), cât şi partenerul principal, dezvoltatorul imobiliar MRS Residence, cunoscut pentru implicarea acestuia în comunitatea ploieşteană.
Ca o consecinţă a dezvoltării reţelei de monitorizare şi a administrării rezultatelor măsurătorilor independente efectuate de Asociaţia Prahova în Acţiune, nemulţumirile cetăţenilor au putut fi înaintate de avocatul Stănciulescu, în calitate de reprezentant al societăţii civile, în cadrul conferinţei “Managementul calităţii aerului şi mirosului”, desfăşurată la Predeal în perioada 7-8 noiembrie 2019, în faţa membrilor comunităţii academice, ai Guvernului şi ai industriei, actori implicaţi în calitatea aerului şi a disconfortului olfactiv. Toate acestea au scos în evidenţă utilitatea dezvoltării unei reţele independente de măsurare, precum şi necesitatea utilizării datelor obţinute, pentru o informare transparentă a cetăţenilor.
Asociaţia Prahova în Acţiune consideră ca necesară punerea la dispoziţia cetăţenilor a măsurătorilor tuturor staţiilor în timp real, indiferent de proprietarul acestora, precum şi constituirea de către marile societăţi poluatoare a unui fond prin care să se achiziţioneze unul sau mai multe sisteme independente şi performante de măsurare a calităţii aerului, cu acoperire largă în Ploieşti şi în Judeţul Prahova, astfel încât să se poată identifica şi delimita poluarea urbană de cea industrială sau casnică.
În acest sens, şi ca urmare a întâlnirilor din ultimul an la nivelul Primăriei Ploieşti, din cadrul cărora a reieşit permanent nevoia de informare transparentă şi în timp real a cetăţenilor privind nivelul de poluare a aerului, iniţiatorul proiectului, Răzvan-Toma Stănciulescu, consideră ca fiind utilă donarea acestuia către Primăria Municipiului Ploieşti, în scopul creării unui program propriu, prin lărgirea reţelei de măsurare a calităţii aerului. În acest sens, este recomandată continuarea acţiunilor întreprinse cu folos până în prezent, dar şi dezvoltarea proiectului cu resurse de finanţare naţională şi europeană, astfel încât acest sistem să aibă un impact pozitiv major în beneficiul cetăţenilor.  
Asociaţia Prahova în Acţiune a transmis Primăriei Municipiului Ploieşti intenţia de donare a reţelei www.aerploieşti.ro în folosul comunităţii, condiţionată de crearea la nivelul acestei instituţii a unui program transparent de măsurare a calităţii aerului. 
În prezent, cele 10 aparate propuse a fi donate oraşului se află în următoarele puncte din Ploieşti:
Centru (Judecătorie)
Bariera Bucureşti
Piaţa Mihai Viteazul
Cartier Mărăşeşti (Cioceanu)
Cartier Lupeni
Cartier Boldescu
Cartier Bariera Bucov
Cartier Mitică Apostol
Cartier Nord (MRS Residence)
Cartier Mihai Bravu (Colonia Teleajen)
 
Asociaţia Prahova în Acţiune este o organizaţie neguvernamentală, independentă, având ca scop iniţierea, promovarea şi susţinerea de proiecte şi iniţiative pentru dez voltarea comunităţii prahovene.