“Cu viaţa mea apăr viaţa „. Concurs  cu tematică de protecţie civilă, prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă . Primăria Municipiului Ploieşti, prin Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, organizează faza municipală a Concursului cu tematică de protecţie civilă, prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă « Cu viaţa mea apăr viaţa », destinat elevilor din colegiile şi liceele din municipiul Ploieşti.

Concursul va avea loc joi, 11 mai 2017, orele 1000, la Palatul Copiilor, situat în str. Mărăşeşti nr.239 (fosta Şcoală Generală nr. 20).

Concursul cu tematică de protecţie civilă şi situaţii de urgenţă „Cu viaţa mea apăr viaţa” reprezintă o activitate extraşcolară de pregătire a elevilor din învăţământul liceal, are caracter educativ şi tehnico-aplicativ, iar la nivelul municipiului Ploieşti se organizează anual de către Secretariatul tehnic al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, sunt următoarele:

- dezvoltarea capacităţii de percepţie a protecţiei civile ca ansamblu de activităţi cu caracter exclusiv umanitar;

- cunoaşterea actelor normative care reglementează activitatea de protecţie civilă în România;

- consolidarea cunoştinţelor despre dezastrele naturale şi tehnologice şi a măsurilor de prevenire, protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă;

- cunoaşterea şi aprecierea factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă sau dezastre la care este expusă comunitatea din care fac parte;

- adoptarea comportamentului adecvat şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul iminenţei producerii sau al apari]iei unei situaţii de urgenţă;

- însuşirea cunoştinţelor de bază privind acordarea primului ajutor;

- cunoaşterea mijloacelor de protecţie individuală şi colectivă;

- avertizarea şi alarmarea în cazul situa]iilor de urgenţă;

- formarea spiritului de solidaritate şi implicarea individuală sau în echipă în acţiunile de prevenire şi de intervenţie în situaţii de urgenţă.

1000 – 1030 - Festivitate de deschidere:

prezentarea locului Protecţiei civile în sistemul securităţii naţionale;
prezentarea Regulamentului de desfăşurare a Concursului;
înscrierea si prezentarea echipajelor participante;


1030 – 1130 - Desfăşurarea Concursului (probă teoretică) ;
1130 – 1230 - Activitate de informare preventivă în domeniul situaţiilor de urgenţă si efectuarea unei demonstraţii practice de acordare a primului-ajutor de către echipajul unei ambulanţe SMURD  aflată în dotarea I.S.U. Prahova;
1230 – 1300 - Festivitate de premiere:

dezbaterea subiectelor de concurs si prezentarea răspunsurilor corecte;
premierea echipajelor participante.
foto:newsbv.ro