Se suspendă  oficierea căsătoriilor în municipiul Ploieşti , pe perioada stării de urgenţă
COMUNICAT DE PRESĂ
 
SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI aduce la cunoştinţa publicului următoarele precizări:
 
SERVICIUL EVIDENŢA INFORMATIZATĂ A PERSOANELOR:
 
Valabilitatea actelor de identitate se prelungeşte cu 90 de zile de la încetarea stării de urgenţă
În conformitate cu prevederile art. 33^2 alin. (1) din OUG nr. 34/2020 se stabileşte că "Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice se menţine pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări".
 
În considerarea dispoziţiilor legale din Ordonanţa Militară nr. 3/2020 cererile pentru eliberarea actelor de identitate ca urmare a expirării termenului de valabilitate, indiferent dacă au expirat în timpul stării de urgenţă sau anterior acestei perioade, vor fi depuse la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor după încetarea stării de urgenţă.
 
Menţionăm că, în cazul în care se solicită eliberarea actului de identitate pentru un alt motiv decât pierdere, furt ori distrugere, aceştia trebuie să dovedească situaţia deosebită cu un document ori declaraţia de proprie răspundere potrivit modelului anexat. Solicitantul trebuie să facă trimitere cu privire la documentul în cauză ori situaţia deosebită pentru care solicită act de identitate.
 
 
SERVICIUL DE STARE CIVILĂ: 
 
Suspendarea oficierii casatoriilor
În conformitate cu Adresa nr. 3220473/27.03.2020 emisă de Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia de Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, începând cu data de luni, 13 aprilie 2020, se suspendă depunerea declaraţiilor de căsătorie şi oficierea căsătoriilor în municipiul Ploieşti.
Măsura a fost luată în vederea prevenirii răspândirii coronavirusului - Covid-19, pe întreaga perioadă de a stării de urgenţă.
 
Foto cu caracter ilustrativ