239 de copii, tineri şi adulţi din grupuri vulnerabile din Ploieşti au beneficiat de servicii integrate gratuite

239 de copii, tineri şi adulţi din grupuri vulnerabile din Ploieşti au beneficiat de servicii integrate gratuite.


Aceştia au primit sprijin în integrarea socială, educaţională şi profesională.


Organizaţia Umanitară CONCORDIAanunţă încheierea primului an de implementare a proiectului „Servicii integrate gratuite pentru familii din zone dezavantajate“. În urmă cu un an, CONCORDIA a primit un grant în valoare de 157.567,02 CHF din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsădestinat dezvoltării serviciilor integrate pentru familiile aflate în situaţii de sărăcie şi vulnerabilitate socială din Ploieşti, prin sprijin în integrarea lor socială, educaţională şi profesională.


În această perioadă, 53 de copii au beneficiat de suport educaţional şi activităţi complementare în cadrul centrului de zi, 22 de tineri au primit consiliere şi sprijin pentru continuarea şcolii, a unor cursuri de formare profesională sau sprijin pentru angajare. 164 de adulţi au beneficiat de servicii ocupaţionale, consiliere, sprijin în găsirea unui loc de muncă sau au urmat cursuri de formare profesională. Serviciile furnizate în comunitate au vizat consilierea a 35 de familii privind prevenirea abandonului şcolar şi familial, informare privind sănătatea, igiena, educaţia copiilor, sprijinirea în vederea accesării serviciilor publice şi găsirea unui loc de muncă. Aceste activităţi au fost desfăşurate în cadrul Centrului de servicii pentru copii şi familii Casa ALEXANDRA din Ploieşti şi prin echipa mobilă prezentă pe teren în diferite cartiere ale Municipiului Ploieşti.


Proiectul se va desfăşura şi în anul 2017, iar pe termen lung rezultatele se vor regăsi în creşterea incluziunii sociale a persoanelor cele mai defavorizate, prin reducerea ratei şomajului, reducerea abandonului şcolar, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi, evident, la dezvoltarea comunităţii în care trăiesc.


Valoarea totală a proiectului este de 178.067,02 CHF, acest lucru însemnând o susţinere financiară de 88,49% din partea Elveţiei şi 11,51% (20.500,00 CHF) contribuţia financiară a Organizaţiei Umanitare CONCORDIA.


Locuitorii Municipiului Ploieşti interesaţi de accesarea serviciilor se pot adresa Organizaţiei Umanitare CONCORDIA, la Centrul de servicii pentru copii şi familii Casa ALEXANDRA, situat în Ploieşti, str. Democraţiei nr. 19, pot trimite solicitările la adresa de email:valentina.ion@concordia.org.ro sau ne pot contacta telefonic la numărul 0720 990915.


Despre CONCORDIA


CONCORDIA este o organizaţie independentă, neguvernamentală şi non - profit, cu un istoric de 25 de ani în România, care are ca misiune susţinerea şi (re)integrarea socială, familială, şcolară şi profesională a copiilor, tinerilor şi familiilor aflate în dificultate, spre o viaţă independentă şi autonomă.
Proiectele noastre se derulează în Bucureşti, Ploieşti şi Ariceştii Rahtivani, Judeţul Prahova, şi se adresează unui număr de peste 600 de copii şi tineri în fiecare an.


Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.concordia.org.ro


Despre Programul de Cooperare Elveţiano – Român


Asistenţa financiară elveţiană îşi propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, cât şi între diferitele regiuni de dezvoltare ale statelor beneficiare.


Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.swiss-contribution.ro şi


www.swiss-contribution.admin.ch/romania