Situaţiile în care se eliberează o nouă carte de identitate
Primăria Municipiului Ploieşti, prin Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, le reaminteşte cetăţenilor care sunt situaţiile în care se eliberează o nouă carte de identitate.
Astfel, cetăţenii se pot adresa serviciului public local amintit, în următoarele cazuri:
la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat; 
dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziţia de "copil găsit" şi identificarea ulterioară a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţă la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere, s.a.); 
în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
în cazul deteriorării actului de identitate; 
în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; 
în cazul în care fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; 
în cazul schimbării sexului;
în cazul anulării actului de identitate;
în cazul atribuirii unui nou Cod Numeric Personal (CNP);
pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
 
În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetăţenii se pot prezenta la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate. 
 
Există posibilitatea păstrării de către titular a vechiului act de identitate aflat în termen de valabilitate, până la emiterea noii cărţi de identitate.
 
 În celelalte situaţii enumerate mai sus sau la împlinirea vârstei de 14 ani,  cetăţenii sunt obligaţi  să solicite eliberarea unui act de identitate în termen de 15 zile de la producerea evenimentului. 
 
Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei.
 
Conform dispoziţiilor art. 13 alin. (7) din O.U.G. nr. 97/2005, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor. 
Reducerea termenului efectiv, cu excepţia situaţiilor în care sunt necesare verificări suplimentare, se poate face pentru situaţii/motive justificate prin înscrierea în audienţă.
 
Programul de audienţe al Serviciului Evidenţa Informatizată a Persoanelor din cadrul  Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Ploieşti este în ziua de miercuri, între orele : 13.00-15.00.
 
Menţionăm în acest context că, în cazul persoanelor netransportabile sau internate în unităţi sanitare ori de ocrotire socială – stare dovedită pe bază de adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie - Serviciul Evidenţa Informatizată a Persoanelor organizează activităţi de preluare a imaginii (camera mobilă) şi de primire a documentelor necesare eliberării actului de identitate, atât în municipiul Ploieşti, cât şi în comunele arondate, în funcţie de solicitări şi conform programării. 
 
Atragem atenţia cetăţenilor să verifice termenul de valabilitate în cazul  actului de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii. 
 
Persoanele care se încadrează în situaţiile prezentate mai sus se pot adresa, după caz, pentru consiliere de specialitate direct reprezentanţilor Serviciului Evidenţa Informatizată a Persoanelor din cadrul  Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Ploieşti, la sediul instituţiei din Bulevardul Independenţei nr. 10.
 
 
Sursa:Comunicat Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Ploieşti