Bilanţul Penitenciarul Ploieşti anul 2016 La data de 20 ianuarie 2017  la  sediul Penitenciarului Ploieşti  a fost prezentat raportul privind activitatea unităţii în anul 2016.
            În cadrul şedinţei de bilanţ au fost prezentate principalele activităţi derulate pe parcursul anului 2016 de către serviciile şi compartimentele instituţiei, precum şi obiectivele propuse pentru anul 2017.
Scopul acţiunilor desfăşurate a fost asigurarea, în primul rând,  a educaţiei şi asistenţei sociale şi psihologice a persoanelor custodiate în vederea reintegrării sociale, prin participarea acestora la astfel de activităţi, dar şi implicarea deţinuţilor în activităţile lucrative organizate la nivelul locului de deţinere.
Detalii privind activitatea desfăşurată in Penitenciarul Ploieşti se regăsesc în Raportul anual de activitate - 2016,accesând link-ul:  https://anp.gov.ro/web/penitenciarul-ploiesti/lista-privind-documentele-de-interes-public.