Fundaţia TELUS International România a oferit o finanţare pentru susţinerea activităţilor Şcolii de Meserii CONCORDIA

Fundaţia TELUS International România a oferit o finanţare de 4.750 $ pentru implementarea proiectului „The school for life”, care vine în sprijinul tinerilor din medii dezavantajate, elevi ai Şcolii de Meserii CONCORDIA, prin dobândirea abilităţilor de viaţă independentă şi a cunoştinţelor necesare practicării cu succes a meseriilor în care se specializează. În cadrul proiectului, tinerii participă la activităţi educaţionale formale şi non-formale, activităţi comunitare, de dezvoltare personală şi activităţi tematice. În prezent, la peste 90% dintre tineri se remarcă o îmbunătăţire a abilităţilor de viaţă independentă.

 

Şcoala de Meserii CONCORDIA din cadrul Centrului pentru Educaţie şi Formare Profesională CONCORDIA oferă oportunităţi incluzive de formare profesională pentru 40 de tineri anual, garantând accesul tinerilor defavorizaţi social la educaţie şi formare profesională de calitate.