Redirecţionează 3,5% din impozitul pe venit către copiii şi tinerii susţinuţi de CONCORDIA
Redirecţionează 3,5% din impozitul pe venit către copiii şi tinerii susţinuţi de CONCORDIA!
 
2% au devenit 3,5%! Datorită modificărilor legislative, acum poţi redirecţiona 3,5% din impozitul pe venit către Organizaţia Umanitară CONCORDIA deoarece este FURNIZOR ACREDITAT DE SERVICII SOCIALE, având toate serviciile licenţiate.
 
Timp de 28 de ani, Organizaţia Umanitară CONCORDIA a ajutat în România copiii şi tinerii proveniţi din familii dezorganizate sau defavorizate social ori direct de pe stradă. Serviciile noastre asigură accesul la educaţie, formare profesională şi integrare socială pentru o viaţă independentă şi autonomă.
 
Proiectele noastre se derulează în Bucureşti, Ploieşti şi Ariceştii Rahtivani, Judeţul Prahova, şi se adresează unui număr de peste 2.000 de copii, tineri şi familiile acestora în fiecare an.
 
Cine salvează o viaţă, salvează întreaga lume!
 
Conform Codului Fiscal reactualizat, orice contribuabil poate alege destinaţia celor 3,5% din impozitul pe venit reţinut de stat în anul precedent. Astfel, ai posibilitatea să alegi o cauză pe care să o susţii şi să redirecţionezi această sumă către o entitate nonprofit.
 
Acest lucru nu presupune alte cheltuieli din partea ta sau a angajatorului tău.
Ce trebuie să faci? Este simplu!
 
Pasul 1. Dacă beneficiezi de venituri din salarii sau asimilate salariilor şi/sau venituri din pensii, completează Formularul 230 şi Anexa la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii cu datele tale şi ale organizaţiei beneficiare. Dacă ai mai multe surse de venit, trebuie să completezi Formularul 200.
 
Formularul şi anexa nu trebuie tipărite faţă/verso, ci separat. Completaţi de mână, cu majuscule, în două exemplare. Formularele şi instrucţiunile de completare se pot descărca şi de pe site-ul oficial al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.
 
Organizaţia Umanitară CONCORDIA
 
Drumul Regimentului nr. 20D | Sector 1 | RO-013387 | Bucureşti
Cod de Identificare Fiscală: 5221142
Cont Bancar (IBAN): RO32 RZBR 0000 0600 0240 8036 | Raiffeisen Bank S.A. Bucureşti | Agenţia 13 Septembrie
 
Pasul 2. Depune documentele la organul fiscal în a cărui rază teritorială ai domiciliul sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, ori la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire până la 15 martie 2019.
 
Atenţie! Copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia!
SAU trimite formularul la noi! De restul ne ocupăm noi!
Date contact
 
Str. Drumul Regimentului nr. 20D | Bucureşti
 
T | F +40 311 076 981/82
 
secretariat@concordia.org.ro