PENITENCIARUL DE FEMEI   Târgşorul - Nou.CONCURS SURSĂ EXTERNĂ- UN POST VACANT DE AGENT TEHNICIAN VETERINAR

În vederea încadrării ca poliţist de penitenciare, Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou scoate la concurs, din sursă externă, un post vacant de agent (tehnician veterinar), în cadrul sectorului economico-administrativ.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.

Dosarele complete se depun la sediul Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 13.12.2023, inclusiv, ora 15.00.

Condiţiile specifice de ocupare a posturilorprobele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs, Prezentarea generală a posturilor, Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu sunt prevăzute în Anexele la anunţul de concurs şi se regăsesc pe site-ul unităţii la adresa: http://anp.gov.ro/penitenciarul-de-femei-ploiesti-targsorul-nou/cariera/concursuri/concursuri-in-derulare

 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou, telefonic la nr. 0244/381254 sau 0244/380770, interior 144 sau prin e-mail la adresa concurs-targsor@anp.gov.ro precum şi pe site-urile Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou şi al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

 

– UN POST VACANT DIN SECTORUL MEDICAL  -

medic rezident în ultimul an/ medic specialist/medic primar confirmat în specialitatea medicină generală/medicină de familie

 

         În vederea încadrării ca poliţist de penitenciare - ofiţer, Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou scoate la concurs, din sursă externă, un post vacant din sectorul medical – medic rezident în ultimul an/ medic specialist/medic primar confirmat în specialitatea medicină generală/medicină de familie.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.

Dosarele complete se transmit fie prin poşta electronică pe adresa de e-mail concurs-sprahova@anp.gov.ro, fie se depun personal, în intervalul orar 08.00 – 15.00, la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului – Spital Bucureşti  - Rahova, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 29.11.2023, inclusiv.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului – Spital Bucureşti  - Rahova, telefonic la nr. 0214211746 interior 351/360 şi pe site-urile Penitenciarului – Spital Bucureşti  - Rahova şi al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor:

Publicat la data de 15.11.2023 – Concurs de ocupare, din sursă externă, a 9 posturi de medic medicină generală/medicină de familie la Penitenciarul Bucureşti-Rahova, Penitenciarul Codlea, Penitenciarul Giurgiu, Penitenciarul Mărgineni, Penitenciarul Ploieşti şi Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul Nou – Penitenciarul-Spital Bucureşti-Rahova (gov.ro)

 Foto ilustrativ