IPJ PRAHOVA. ”VIOLENŢA DOMESTICĂ IN PERIOADA IANUARIE-OCTOMBRIE 2023”
 
Prevenirea şi combaterea violenţei domestice reprezintă un obiectiv specific al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, dar şi o prioritate la nivel national. În acest sens, poliţiştii din cadrul structurilor de ordine publică, investigaţii criminale şi analiza şi prevenirea criminalităţii au desfăşurat, în mod constant, activităţi de prevenire, monitorizare şi combatere a infracţiunilor din sfera violenţei domestice.
În primele luni ale anului 2023, s-au înregistrat la nivelul unităţii noastre, 845 de infracţiuni comise în context de violenţă domestică, cu 113 fapte mai puţin faţă de perioada similară a anului trecut (- 11,79%). Dintre acestea, 366 de fapte au fost comise în mediul rural iar 479 în mediul urban.
Potrivit statisticilor, cele mai multe infracţiuni în domeniu se comit la domiciliul subiecţilor, respectiv 730 de fapte, reprezentând  86,39% din total, iar 115 fapte au fost comise în spaţiul public, reprezentând un procent de  13,61%. 
În ceea ce priveşte autorii infracţiunilor comise în contextul violenţei domestice, din totalul de 874 de autori identificaţi, 746 sunt bărbaţi, respectiv 85,35%, 125 sunt femei, reprezentând 14,30% iar 3 sunt minori (0,35%).
Cele mai multe infracţiuni constatate au fost: lovirea sau alte violenţe, 496 de fapte din totalul acestora, reprezentând un procent de 58,69%, infracţiuni prevăzute de Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice: 65 de fapte (7,69%), ameninţarea, 56 de fapte (6,62%) şi nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, 31 de fapte (3,66%).
Din analizarea situaţiilor statistice s-a observat că victimele infracţiunilor comise în contextul violenţei domestice sunt cu preponderenţă femei. Astfel, din totalul de 917 victime, un procent de 55,07% sunt femei, respectiv 505, 18,86% sunt bărbaţi ( 173) şi 26,07% sunt minori.
Referitor la calitatea victimei în raport cu agresorul, s-a constatat că în 267 de cazuri, aceasta a fost de actual sau fost soţ/soţie, în 178 de cazuri, cei implicaţi aveau calitatea de actuali sau foşti parteneri, în 91 de cazuri, victimele au fost părinţi sau tutori legali ai agresorului, în 259 dintre situaţii, fiu/fiică iar în 122 de cazuri victima şi agresorul se aflau în alte relaţii de familie.
În perioada ianuarie-octombrie 2023, poliţiştii prahoveni au intervenit la 5.473 de semnalări privind violenţa domestică, dintre care 42,44% în mediul urban şi 57,55%, în mediul rural.
 
În 89% dintre cazuri, intervenţia poliţiştilor a fost realizată ca urmare a sesizărilor formulate prin SNUAU 112.
În ceea ce priveşte ordinele de protecţie provizorii emise de către poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, în perioada analizată, au fost emise 135, cu 20 mai multe decât perioada similară a anului trecut. 74 dintre acestea au fost transformate de către instanţa de judecată în ordine de protecţie. 
Victima a solicitat emiterea ordinului de protecţie provizoriu în 132 de situaţii iar în 3 cazuri acesta a fost solicitat de către alte instituţii abilitate. În 24 de situaţii victima a refuzat emiterea ordinului provizoriu de protecţie.
Instanţele de judecată, au emis în anul 2023, 304 ordine de protecţie, cu 31 mai multe faţă de perioada ianuarie-octombrie 2022.
93,42% dintre acestea (284) au fost emise la solicitarea victimei, 14 la solicitarea procurorului iar 6 ordine de protecţie au fost emise la solicitarea altor instituţii abilitate. 
În baza ordinelor de protecţie emise în cursul perioadei, s-au dispus următoarele măsuri (obligaţii sau intredicţii):
- Evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate : în 82 dintre cazuri;
- Reintegrarea victimei şi după caz, a copiilor, în locuinţa comună: în 7 situaţii;
- Limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima: 4 cazuri;
- Obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia: 245 de cazuri;
-Interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice mod cu victima: 114 cazuri;
-Încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora: 2 situaţii.
Totodată, au fost constatate încălcări ale măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu în 6 situaţii iar în 59 dintre cazuri, agresorul a încălcat interdicţiile dispuse prin ordinul de protecţie.
În acest sens, ca urmare a constatării infracţiunilor prevăzute de Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, au fost dispuse măsuri preventive faţă de agresori: 8 autori au fost arestaţi preventiv, pentru 5 dintre aceştia s-a dispus măsura controlului judiciar şi un autor a fost reţinut. 
 
Poliţiştii prahoveni au desfăşurat pe parcursul anului 2023 activităţi de prevenire pentru conştientizarea fenomenului violenţei domestice, pentru informarea categoriilor vulnerabile şi pentru popularizarea drepturilor acestora, precum şi pentru informarea cu privire la instituţiile cu atribuţii în domeniu.
Astfel,  în cadrul Programului Local de Prevenire a Violenţei Domestice, care a avut drept scop  descurajarea comiterii faptelor de violenţă domestică la nivelul I.J.P. Prahova, precum şi  pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a populaţiei, au fost desfăşurate activităţi de identificare/ monitorizare a 2.892 stări conflictuale intrafamiliale, fiind consiliate peste 6.000 de persoane.
De asemenea, s-a intervenit cu operativitate aplicându-se cu fermitate prevederile Legii 61/1991 în 1.413 situaţii.
Totodată, au fost organizate 176 de activităţi de prevenire a violenţei intrafamiliale prin informarea a peste 3.000 de cetăţeni, de către poliţişti, privind comportamentul şi măsurile de autoprotecţie ce trebuie adoptate de victimele violenţei familiale. 
În perioada de referinţă, au fost desfăşurate 110 activităţi privind informarea şi sensibilizarea în rândul tinerilor, elevilor, asupra fenomenului de violenţă intrafamilială, mesajele poliţiştilor ajungând la peste 2.000 de beneficiari.
În cadrul  Proiectul naţional de prevenire a violenţei domestice Brigh Sky, ce se desfăşoară în perioada aprilie 2023 - ianuarie 2024, scopul principal stabilit de către poliţiştii prahoveni a fost creşterea gradului de conştientizare cu privire la gravitatea fenomenului violenţei domestice atât la nivelul populaţiei cât şi al specialiştilor care interacţionează cu victimele abuzurilor.
 
La nivelul judeţului Prahova, în perioada aprilie – octombrie 2023 s-au desfăşurat 26 de activităţi informativ preventive, având ca beneficiari 982 de adulţi (majoritatea femei) şi 18 minori, fiind distribuite peste 200 de afişe şi peste 400 de pliante vizând prevenirea violenţei în familie.
Un aspect important de menţionat este acela că, începând cu 01 ianuarie 2024, la nivelul judeţului Prahova se va aplica în sistem-pilot, monitorizarea electronică.
Astfel, la începutul anului următor, în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova va deveni operaţional Sistemul informatic de monitorizare electronică, constând în localizarea sistematică, pe teritoriul României, a dispozitivelor electronice de supraveghere. 
Se va putea dispune, aşadar, ca măsură pentru agresorul faptelor comise în contextul violenţei domestice, obligaţia  de a purta permanent un dispozitiv de supraveghere, în scopul diminuării riscului de victimizare şi a înlăturării stării de pericol pentru victimă.
Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean continuă să desfăşoare activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice:
Să identifice stările conflictuale care pot degenera în fapte de violenţă domestică;
Să monitorizeze permanent stările conflictuale;
Să consilieze victimele violenţei domestice cu privire la drepturile pe care le au şi la modurile de sesizare a organelor judiciare;
Să desfăşoare campanii de informare în rândul persoanelor vulnerabile, cu privire la fenomenul violenţei domestice;
Să intensifice colaborarea cu celelalte instuţii cu atribuţii în domeniu, în special cele responsabile de furnizarea serviciilor sociale victimelor;
Să desfăşoare activităţi de instuire pentru personalul propriu, cu privire la modul de intervenţie şi gestionare a cazurilor prin care se semnalează violenţă domestică.
În concluzie, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, numărul de fapte de violenţă domestică sesizate de la începutul anului, comparativ cu perioada similară a anului 2022, a scăzut, astfel că problematica a fost gestionată efecient de către poliţiştii prahoveni şi este menţinută sub control.
I.J.P. Prahova va continua să coopereze pe viitor cu toate instituţiile abilitate în domeniu, în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice.
 
Foto:prahova-news.ro