Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou derulează o campanie adresată persoanelor private de libertate vizând creşterea nivelului de conştientizare a diversităţii interculturale
  Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou derulează, în perioada septembrie – noiembrie 2023, o campanie adresată persoanelor private de libertate vizând creşterea nivelului de conştientizare a diversităţii interculturale, cu accent pe persoanele de etnie romă şi alte categorii cu risc de excluziune socială, în cadrul proiectului „CORRECTIONAL”.
Campania „Toleranţă ZERO pentru discriminare” include o serie de activităţi destinate persoanelor în custodie, cum ar fi difuzarea unui film documentar despre discriminare, film realizat împreună cu deţinuţii unuia dintre penitenciarele participante. De asemenea, persoanele private de libertate au primit diverse materiale informative şi cu scop de promovare a mesajului campaniei, de la pliante, broşuri la şepci şi tricouri.
Filmul şi mesajul principal al campaniei sunt dezbătute în cadrul unor întâlniri eveniment cu experţi în comunicare, asistenţi sociali, specialişti în reintegrare socială, psihologi, reprezentanţi ai diverselor culte religioase şi reprezentanţi ai unităţilor de deţinere, având un rol educativ şi de conştientizare, în cadrul lor fiind discutate teme relevante cu privire a ce înseamnă discriminarea şi cum se poate manifesta aceasta, creşterea toleranţei şi atitudinea potrivită în situaţii de discriminare.
Seria de manifestări a fost fundamentată printr-un un demers de cercetare, documentare şi evaluare iniţială, pentru a identifica nevoile specifice minoriăţilor din sistemul penitenciar şi din sistemul de probaţiune, cu accent pe persoanele de etnie romă şi alte categorii cu risc de excluziune socială.
Campania, care-şi propune să stimuleze deschiderea către comunicare, atitudine tolerantă şi conciliantă, atât de necesare reinserţiei sociale dup finalizarea pedepselor privative de libertate, este finanţată prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, programul „Justiţie”, fiind implementată, în toamna aceasta, de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, la nivel naţional, în şapte unităţi penitenciare pilot.
Comunicat:Penitenciarul de Femei Ploieşti – Târgşorul Nou
Foto ilustrativ/ANP