Pakmaya România susţine formarea tinerilor proveniţi din medii defavorizate pentru specializarea Brutar în cadrul Şcolii de Meserii CONCORDIA

A început un nou an şcolar la Şcoala de Meserii CONCORDIA din Ploieşti, unde tinerii proveniţi din medii vulnerabile se pot specializa într-una din meseriile brutar, bucătar, ospătar şi lucrător în cultura plantelor. Anul acesta un număr de 21 de tineri, în majoritate provenind din sistemul de protecţie socială, vor începe cursurile şi acestora li se adaugă încă 110 tineri din licee de profil din Ploieşti care vor efectua stagiile de practică în atelierele din campus. Pakmaya România se alătură iniţiativei, sprijinind 33 de tineri care vor urma cursurile atelierului de brutari.

Şcoala de Meserii CONCORDIA, din cadrul Edu-Campus CONCORDIA, oferă oportunităţi incluzive de formare profesională, garantând accesul tinerilor proveniţi din medii dezavantajate la educaţie şi formare profesională de calitate. Cursurile organizate de Şcoala de Meserii CONCORDIA pun un mare accent pe formarea practică, 75% reprezentând pregătire practică şi 25% teorie. Pe lângă cursurile de calificare în ateliere proprii la standarde europene, tinerii beneficiază de programul Şcoala pentru Viaţă care include cursuri de dezvoltare personală, matematică aplicată, consiliere vocaţională, consiliere financiară şi educaţie civică, astfel încât să devină mai buni în meseria în care se formează, dar şi pentru a face faţă mai bine provocărilor din viaţa de zi cu zi. La finalizarea acestor cursuri, în urma unui examen, absolvenţii primesc o diplomă recunoscută de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi în Uniunea Europeană. După finalizarea cursurilor, prin Serviciul de Consiliere Vocaţională, tinerii sunt sprijiniţi în găsirea unui loc de muncă.

Şcoala de Meserii CONCORDIA este deasemenea un partener de practică cu tradiţie pentru liceele de profil din Ploieşti. Astfel, 7 clase, însumând 110 tineri sosesc săptămânal în capusul educaţional aflat în cartierul Mitică Apostol şi sunt îndrumaţi cu răbdare şi profesionalism de formatorii şcolii. Pe lângă practica de specialitate, tinerii din licee, cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani, beneficiază şi de ateliere de dezvoltare personală conduse de psihologul Şcolii de Meserii.

Începând din toamna anului 2023, cursul de calificare pentru profesia brutar va fi susţinut de Pakmaya România, în baza unui contract de sponsorizare încheiat cu Şcoala de Meserii CONCORDIA. 33 de tineri, 5 înscrişi la Şcoala de Meserii şi 28 proveniţi din parteneriatele cu liceele de profil locale, vor beneficia de sesiuni de formare teoretica şi/sau practică pentru meseria de brutar, ateliere de dezvoltare personală şi profesională în modulul Şcoală pentru Viaţă, materiale de practică şi echipamente specifice, transport către locaţia CONCORDIA pentru practică şi masa de pranz pe perioada cursurilor.

Despre Pakmaya România

Pakmaya, unul dintre cei mai mari producători de drojdie la nivel mondial şi singurul producător din România, sărbătoreşte anul acesta 50 ani de tradiţie şi calitate de la debutul producţiei de drojdie la nivel mondial şi 25 de ani de producţie în România. Brandul Pakmaya este prezent astăzi în 130 de ţări.

În afară de drojdia de panificaţie, preferată de majoritatea brutarilor români, Pakmaya este un producător important de alte ingrediente şi soluţii profesionale pentru industria de panificaţie şi patiserie.

www.pakmaya.ro

Despre Organizaţia Umanitară CONCORDIA

CONCORDIA este o organizaţie independentă, neguvernamentală şi non-profit, cu un istoric de 32 de ani în România, care are ca misiune susţinerea şi (re)integrarea socială, familială, şcolară şi profesională a copiilor, tinerilor şi a familiilor aflate în dificultate şi orientarea lor spre o viaţă independentă şi autonomă. Proiectele CONCORDIA se derulează în Bucureşti, Ploieşti şi Ariceştii Rahtivani, Judeţul Prahova, şi Odobeşti, judeţul Dâmboviţa, şi se adresează unui număr de peste 2.000 de persoane în fiecare an.

www.concordia.org.ro

https://scoala-meserii.concordia.org.ro/

Contact: Mădălina Corciu, Coordonator Comunicare şi Fundraising Edu-Campus CONCORDIA, madalina.corciu@concordia.org.ro

Comunicat:Şcoala de Meserii CONCORDIA din Ploieşti