Asociaţia „Tinerii voluntari – Valea Călugărească” a organizat în perioada 11-20.08.2023 două vizite de studiu

În cadrul proiectului Fii responsabil! Alege inteligent!”, proiect finanţat de către Municipiul Ploieşti - autoritate finanţatoare, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit, Asociaţia „Tinerii voluntari – Valea Călugărească” a organizat în perioada 11-20.08.2023 două vizite de studiu.

Aceste vizite s-au realizat cu scopul unei documentări (dar şi verificării a ceea ce cei 15 tineri ai grupului ţintă au desoperit în cadrul atelierelor de lucru organizate în Ploieşti în perioada 01-10.08.2023) cu privirea la modul în care prestatorii de servicii (transport, alimentaţie publică, cultură) respectă drepturile consumatorilor români.

Prima vizită de studiu s-a realizat pe traseul Ploieşti – Vadul Părului - Glodeanu Sărat- Ceptura – Urlaţi

La Vadu Părului, tinerii au avut posibilitaea să viziteze unitatea de producţie SC Ralu Prod SRL - unitate dotată cu linii tehnologice moderne, unde pâinea se obţine în mod mecanizat, prin adăugare de amelioratori pentru scurtarea ciclului de fabricaţie, tinerii au avut posibilitatea de a urmări fluxul tehnologic şi de a analiza în ce mod materia primă se regăseşte pe eticheta produsului final.

La Glodeanu Sărat s-a vizitat ferma legumicolă „PJ Breazu Claudiu-Ionel” (RO 34302968), societate care cultivă legume în sistem protejat şi care îşi valorifică producţia pe bază de contract cu magazinul Mega-Image sub brendul „Gust Românesc - Gustul de la gospodari”. Participanţilor li s-a prezentat de către legumicultor, tehnologia aplicată, modul în care comerciantul verifică periodic conţinutul legal în substanţe chimice aflate în produsul finit.

La Ceptura s-a vizitat Crama SERVE, ocazie cu care tinerii au fost informaţi despre procesul tehnologic, despre compoziţia chimică a vinului şi cât de importante sunt analizele chimice înainte de îmbutelierea prodului finit; diferenţa între înscrisurile de pe etichetă pentru prescurtările DOC (denumire de origine controlată) şi DOCC (denumire de origine controlată şi trepte de calitate).

La Urlaţi s-a vizitat şi Muzeul „Conacul Bellu” – participanţii au putut identifica modul în care le sunt respectate drepturile de către o instituţie care oferă servicii culturale.

A doua vizită de studiu s-a realizat pe traseul Ploieşti – Topoloveni – Ştefăneşti - Piteşti

La Ştefăneşti, participanţii au identificat modul în care sunt respectate serviciile culturale oferite de către Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti. - şi au putut observa diferenţele între serviciile oferite de acest muzeu comparativ cu Muzeul „Conacul Bellu”

La Piteşti, participanţii au vizitat un retailer aflat în cadrul unui centru comercial. Cu această ocazie tinerii au analizat cum sunt aşezate produsele pe raft; au identificat ce fel de produse sunt aşezate la nivelul ochilor, dar şi deasupra şi dedesubt; dacă sunt respectate condiţiile de depozitare şi de etichetare a produselor perisabile; la ce produse se fac reduceri şi ce pot ascunde acestea; au identificat tehnici de marketing ca modalitate de influenţare a consumatorilor.

Documentarea realizată de tineri atât în cadrul acestor două vizite de studiu cât şi în cadrul atelierelor de lucru organizate în Ploieşti, stau la baza elaborării unor materiale informatice care vor fi distribuite în perioada septembrie – noiembrie 2023 în liceele ploieştene.

Proiectul are ca scop formarea tinerilor la standarde europene în spiritul educaţiei consumatoriste de bunuri şi servicii, având ca parteneri Asociaţia „EUROSPIRIT” şi Consiliul Judeţean al Elevilor Prahova.

Persoană de contact: prof. Virginia APOSTOL – manager proiect

e.mail: virginia.apostol@yahoo.com

Mai multe informaţii despre derularea proiectului: https://www.facebook.com/asociatia.voluntari

Sursă:Comunicat Asociaţia „Tinerii voluntari – Valea Călugărească”