Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou scoate la concurs, din sursă externă, două posturi vacante de execuţie

CONCURS SURSĂ EXTERNĂ  - DOUĂ POSTURI VACANTE DE EXECUŢIE - OFIŢER PSIHOLOG ŞI UN POST VACANT EXECUŢIE - OFIŢER ASISTENT SOCIAL

ÎN CADRUL SECTORULUI REINTEGRARE SOCIALĂ

         În vederea încadrării ca poliţist de penitenciare, Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou scoate la concurs, din sursă externă, două posturi vacante de execuţie - ofiţer psiholog şi un post vacant execuţie - ofiţer asistent social, în cadrul sectorului reintegrare socială.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.

Dosarele complete se depun la sediul Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 11.08.2023, inclusiv, ora 15.00.

Condiţiile specifice de ocupare a posturilorprobele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs, Prezentarea generală a posturilor, Normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu sunt prevăzute în Anexele la anunţul de concurs şi se regăsesc pe site-ul unităţii la adresa: http://anp.gov.ro/penitenciarul-de-femei-ploiesti-targsorul-nou/cariera/concursuri/concursuri-in-derulare

Informaţii suplimentare se pot obţine de la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou, telefonic la nr. 0244/381254 sau 0244/380770, interior 144 sau prin e-mail la adresa concurs-targsor@anp.gov.ro precum şi pe site-urile Penitenciarul de Femei Ploieşti Târgşorul - Nou şi al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Foto ilustrativ