PREFECTURA JUDEŢULUI PRAHOVA.MĂSURI PENTRU GESTIONAREA POSIBILELOR SITUAŢII DE URGENŢĂ CAUZATE DE PERIOADA CANICULARĂ

 

Având în vedere prognoza meteo care indică o creştere a temperaturilor, constituindu-se astfel factori de risc pentru desfăşurarea normală a activităţilor economice şi sociale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, prefectul Virgiliu Daniel Nanu, preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, a adus în vederea tuturor U.A.T.- urilor din judeţ necesitatea luării măsurilor pentru gestionarea posibilelor situaţii de urgenţă.

Aşadar, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale reiese necesitatea de a fi analizată de urgenţă situaţia operativă, de a fi identificate riscurile şi totodată, de a fi dispuse măsurile specifice cu privire la:

- întocmirea şi actualizarea la nivelul localităţilor a evidenţei persoanelor aflate în dificultate, a căror stare de sănătate poate fi influenţată negativ de caniculă;

- determinarea nivelului apei din fântâni şi supravegherea permanentă a calităţii apei potabile din reţeaua comunală de alimentare, cu solicitarea efectuării de analize periodice privind potabilitatea;

- asigurarea unor surse alternative de apă în situaţia reducerii substanţiale a debitului în reţeaua comunală de distribuţie sau ca urmare a avarierii acesteia;

- identificarea locurilor pentru amplasarea punctelor de prim ajutor şi a punctelor de distribuţie a apei potabile.

! Punctele de prim ajutor trebuie amplasate în spaţii publice climatizate, vizibil semnalizate (de exemplu: şcoli, grădiniţe, supermarketuri, alte institutii publice etc.).

- asigurarea de surse alternative de electricitate pentru funcţionarea în condiţii optime a activităţii unităţilor medicale, îndeosebi a celor de urgenţă;

- identificarea institutiilor de cazare colectiva cu condiţii de microclimat deficitare. Aplicarea de măsuri pentru ameliorarea condiţiilor de locuire sau stabilirea de spaţii de locuit provizorii pentru persoanele în dificultate.

Potrivit prevederilor Ordinului comun MIRA/MSP/MMFES/MMDD nr.247/1235/631/1130/2007, odată cu primirea avertizărilor meteorologice privind  creşterea temperaturilor diurne - codificate cod galben sau cod portocaliu, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor iniţia următoarele acţiuni:

- informarea mass-mediei locale cu privire la semnificaţia codificării avertizărilor primite, precum şi referitor la măsurile luate; pregătirea şi difuzarea mesajelor specifice către populatie;

- activarea punctelor de distribuţie a apei potabile amenajate în special în zonele aglomerate şi activarea punctelor de prim ajutor în spaţiile identificate şi semnalizate vizibil;

- asigurarea funcţionării continue a sistemului centralizat de distribuire a apei şi asigurarea necesarului de apă; 

- luarea de măsuri pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel încât deplasarea populaţiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. În mod similar vor fi formulate recomandări pentru modificarea corespunzătoare a programului de lucru al unităţilor de aprovizionare cu alimente şi prestatoare de servicii. 

- înfiinţarea unui tel verde pentru populaţie, în vederea primirii de informaţii asupra unor situaţii critice intervenite şi pentru transmiterea de recomandări;

- utilizarea panourilor de afişaj din localităţi pentru formularea de recomandări cu privire la măsurile preventive necesar a fi luate de populaţie pentru a se proteja pe durata caniculei;

- informarea organizatorilor de evenimente sportive, culturale, comerciale etc. cu privire la durata şi intensitatea caniculei, pentru a lua măsurile adecvate;

- menţinerea condiţiilor corespunzătoare în taberele şcolare; 

- aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor la persoanele vulnerabile, cu asigurarea nevoilor zilnice privind tratamentul, îngrijirea, alimentaţia de bază. Desfăşurarea pregătirilor pentru organizarea preluării acestora de către entităţi care asigură îngrijiri la domiciliu. 

Instituţia Prefectului Judeţul Prahova

(18 iulie 2023)