Prefectura Prahova.Rezultate controale în centrele sociale.Ziua a 4 a
Vă aducem la cunoştinţă că în data de 13 iulie 2023, au fost efectuate verificări la centrele rezidenţiale din judeţul Prahova de 6 echipe mixte care au controlat:
- 13 centre rezidenţiale (8 centre publice şi 5 centre private), cu un total de 435 de beneficiari, gestionate de 5 furnizori, în localităţile Vălenii de Munte, Mizil, Fântânele, Urlaţi, Ariceştii Rahtivani, Gherghiţa  Puchenii Mari.
În urma verificărilor, au fost constatate deficienţe precum:
-punerea în funcţiune a centrului rezidenţial şi continuarea funcţionării fără autorizaţiei de securitate la incediu;
- lipsa verificărilor medicale la termenul scadent pentru toţi lucratorii;
- lipsa semnalizării riscurilor de accidentare la toate locurile de munca;
- instruirea incompletă a personalului;
- lipsa planurilor de pază, a sistemelor de supraveghere şi a analizelor de risc;
- lipsa autorizaţiilor de securitate la incendiu; 
- personal de specialitate subdimensionat raportat la numărul beneficiarilor;
- colectare necorespunzătoare a deşeurilor menajere;
- lipsa licenţei de funcţionare (a fost prezentată documentaţie în vederea îndeplinirii procedurii de acreditare şi licenţiere);
- gestionarea necorespunzatoare a deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea medicală;
   - spaţii neigienizate corespunzător;
   - lipsa plaselor de  insecte, lipsa capacelor de wc, calorifere ruginite, pereţi deterioraţi.
Au fost identificate probleme de natură contravenţională, iar comisiile mixte au considerat că nu se impune suspendarea activităţii acestor centre. Totodată, au fost dispuse măsuri în sarcina centrelor rezidenţiale cu termene de realizare a acestora, urmând ca ulterior, să fie efectuate noi verificări pentru constatarea modului de îndeplinire a acestora şi de remediere a deficenţelor. 
Au fost aplicate 39 de avertismente şi 11 sancţiuni, valoarea totală a amenzilor fiind de aproximativ 143.000 lei.
Totalul centrelor rezidenţiale din judeţul Prahova este de 67 (centre rezidenţiale pentru persoane vârstnice, centre rezidenţiale pentru persoane adulte aflate în dificultate, centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi, centre rezidenţiale pentru copii), dintre care 23 publice.
Echipele mixte sunt formate din reprezentanţi ai structurilor judeţene din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Direcţiei de Sănătate Publică, Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului, Inspectoratului Teritorial de Muncă,  Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.
Rezultatele verificărilor sunt integrate de către Instituţia Prefectului Judeţul Prahova, care întocmeşte raport zilnic pe baza informaţiilor transmise de către reprezentanţii instituţiilor participante la acţiune.  
LISTA CENTRELOR VERIFICATE ÎN DATA DE 13 IULIE 2023:
Casa de Tip Familial “Sf. Apostol şi Evanghelist Matei”- Asociaţia Pro Vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi, Vălenii de Munte
Centrul rezidenţial -Casa de Tip Familial Rizăneşti Modulul 1”- Asociaţia Pro Vita pentru Născuţi şi Nenăscuţi, Vălenii de Munte
Casa Copiilor SF.Ana- Fundaţia “Din Suflet pentru Suflet”, Mizil
Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Fântânele din cadrul Complexului de Servicii Comunitare- DGASPC, Fântânele
Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice – pensionari – DGASPC, Fântânele
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabiliţăţi – DGASPC, Urlaţi
Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane adulte cu Dizabilităţi ”Casa Rozei” – DGASPC, Urlaţi
Centrul de Integrare prin terapie ocupaţională pentru persoane cu dizabilităţi- DGASPC, Urlaţi
Centrul rezideţial de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane cu dizabilităţi- DGASPC, Urlaţi
Centru Rezidenţial Persoane Vârstnice- Fundaţia Piatra Neamului, Ariceştii Rahtivani
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru tineri cu dizbilităţi “Nane”, Gherghiţa
Centrul rezidenţial de Asistenţă şi Reintegrare Socială a Persoanelor fără Adăpost –DGASPC, Puchenii Mari
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi – DGASPC, Puchenii Mari
Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova
Foto ilustrativ